Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku

Osnovni podaci

Adresa: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 23, 21000 Split

E-mail: tssm@tehnickaskola-split.hr

Kontakt tel. / fax: 021/ 385-944  /  021/ 385-940

E-adresa: www.tehnickaskola-split.hr

Program: strukovni - četverogodišnji programi

Opis škole

Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku, Split ima najdulju tradiciju tehničkog obrazovanja na ovim prostorima. Smještena je u stoljetnoj zgradi u Zrinsko-frankopanskoj ulici.
Škola je iznjedrila cijeli niz istaknutih znanstvenika iz područja tehničkih znanosti koji su svoju osnovnu tehničku naobrazbu stekli upravo u našoj školi.
Nastava se izvodi na suvremenim didaktičkim pomagalima pri čemu učenici stječu potrebna znanja i vještine tražene na tržištu rada. Pri poučavanju učenika koriste se suvremene metode koje potiču kreativno razmišljanje učenika i problemsko rješavanje zadataka te se učenicima omogućuje interdisciplinarna tehnička naobrazba čime se osim osnovnog tehničkog obrazovanja za određeno zanimanje, omogućuje učenicima vertikalna prohodnost u znanstvenim područjima: elektrotehnike, računarstva, strojarstva, metalurgije i brodogradnje. Škola posjeduje suvremenu tehničku opremu čijim korištenjem učenici stječu potrebne kompetencije.
Škola posjeduje specijalizirane učionice i praktikume za poučavanje odnosno stjecanje vještina za ishode učenja predviđene Nacionalnim strukovnim kurikulumom. U školskim radionicama učenici se osposobljavaju za postizanje praktičnih vještina na konvencionalnim alatnim strojevima kao i na suvremenim CNC strojevima (tokarenje i glodanje). Učenici stječu znanja i vještine za dizajniranje elemenata, sklopova i konstrukcija korištenjem suvremene informatičke opreme.
U školskim učionicama postoji oprema nužna za izvođenje nastave prema standardima koje je propisao MZO.
Nastava se izvodi u jednoj smjeni, škola posjeduje sportsku dvoranu. U školi djeluje Sportski klub Tehničar koji ostvaruje cijeli niz značajnih sportskih rezultata na natjecanjima (nogomet, rukomet, atletika, stolni tenis, streljaštvo itd.)
Učenici i nastavnici aktivno sudjeluju u cijelom spektru natjecanja, smotri i ostalih manifestacija predviđenih školskim kurikulumom.
U školi se njeguje stoljetna tradicija kvalitetnog rada s učenicima i razvijanje ljubavi prema tehničkim zvanjima.
U školi su tijekom dugogodišnje povijesti kao nastavnici radili istaknuti hrvatski umjetnici i intelektualci poput Dinka Šimunovića, Josipa Hatzea, Emanuela Vidovića, i drugih.

Po čemu je škola drugačija od drugih?

Škola je opremljena sa više od 200 računala i sa brojnim računalnim programima neophodnim za suvremeni rad u dizajniranju, 3D modeliranju i konstruiranju te upravljanju i programiranju (AUTOCAD, CATIA, SOLID EDGE, SINUMERIC, FANUC, ESPRIT, MASTERCAM, ROBOPRO, ARDUINO, mBLOCK, Code::Blocks, C++ i druge). Jedina smo škola u Splitu koja u oba obrazovna programa (Strojarski računalni tehničar i Tehničar za mehatroniku) u redovitom nastavnom planu i programu izvodi nastavu i vježbe iz područja robotike (roboti i manipulatori, mobilni roboti). Škola razvija širok spektar znanja i vještina koje omogućuju nastavak školovanja na svim tehničkim fakultetima i neposredni rad u mnogim tehničkim djelatnostima. U školi djeluje Centar izvrsnosti iz novih tehnologija namijenjen darovitoj djeci osnovnih i srednjih škola.
U školskim prostorima egzistira Kutak energetske učinkovitosti za područje Dalmacije. Kutak energetske učinkovitosti za područje Dalmacije namijenjen je za učenike i građane koji žele dobiti informacije o učinkovitom gospodarenju energetskim potencijalima u kućanstvu kao i u svakodnevnom životu. U Kutku su izloženi kolektori, dizalice topline, toplinske pumpe, presjeci tzv. pametnih zgrada, rasvjetna tijela različitih stupnjeva učinkovitosti, izolacijski otvori (prozori). Kutak energetske učinkovitosti realiziran je kroz projekt u kojem je škola bila partner Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, a pod pokroviteljstvom UNDP-a i Ministarstva rada, gospodarstva i poduzetništva i Fonda za razvoj i zaštitu okoliša.

Strojarski računalni tehničar

Tehničar za mehatroniku

School