Tehnička škola u Imotskom

Osnovni podaci

Adresa: Bruna Bušića 59, 21260 Imotski

E-mail: ured@ss-tehnicka-imotski.skole.hr

Kontakt tel. / fax: 021/841-550  /  021/841-151

E-adresa: http://ss-tehnicka-imotski.skole.hr/

Program: strukovni - četverogodišnji programi

Opis škole

Tehnička škola u Imotskom djeluje od 1993. godine, kada je osnovana kao sljednica Srednje škole dr. Mate Ujevića – Imotski.
U Školi učenici se obrazuju u sljedećim zanimanjima:
– Ekološki tehničar – novi kurikul
– Elektrotehničar
– Strojarski računalni tehničar – novi kurikul
Škola koristi školsku zgradu u Ulici Bruna Bušića 59. Zgrada je izgrađena 1990. godine, a istu zgradu koriste i ostale 3 škole (Gimnazija dr. Mate Ujevića, Obrtničko – industrijska škola i Ekonomska škola).
Zgrada ima ukupnu površinu od 10.600 metara kvadratnih. Tehnička škola koristi učionice opće namjene, praktikume i specijalizirane učionice fizike, biologije i kemije te dvije učionice za računalstvo. Nastava TZK izvodi se u školskoj športskoj dvorani , a za lijepa vremena koriste se vanjska školska igrališta koja se nalaze u okružju Škole.
Laboratoriji, praktikumi i specijalizirane učionice za izvođene nastave strukovnih predmeta dobro su opremljeni, a oprema se redovito obnavlja uz pomoć Županije, Grada i Ministarstva.
Radioničke vježbe i praktičnu nastavu izvodimo u dobro opremljenim školskim radionicama.
U prizemlju zgrade, kod glavnog ulaza, nalazi se višenamjenski uređeni prostor sa 300 sjedećih mjesta i prostorom za stajanje. Na katu kod ulaza je školska knjižnica. U susjedstvu je i zbornica, tajništvo, ured školskog pedagoga, računovodstveni ured i ured ravnatelja.
Nastava se izvodi u petodnevnom radnom tjednu, u turnusima, tako da se jednog tjedna nastava izvodi poslije podne, a idućeg tjedna kroz jutro.
Iz navedenoga može se zaključiti da opći uvjeti, prostor, nastavna sredstva i pomagala omogućuju kvalitetno izvođenje stručno zastupljene nastave, odnosno realizaciju plana i programa škole.

Po čemu je škola drugačija od drugih?

Imamo kvalitetan nastavni kadar, čemu svjedoče i četiri nastavnika savjetnika te šest nastavnika mentora.
Ne samo da je nastavnički kadar vrlo kvalitetan, kompetentan i iznimno motiviran, nego je i ukupno osoblje Škole stalno na usluzi učenicima.
Svi djelatnici Škole rade u ozračju dobrih međuljudskih odnosa.
Opetovano je posvjedočeno kako naši učenici sa svojim mentorima redovito postižu hvalevrijedne rezultate na županijskim i državnim natjecanjima, kako iz struke, tako i iz humanističkih predmeta te na športskim natjecanjima.
Škola ima dovoljno suvremeno opremljenih učionica, laboratorija, praktikuma, radionica i kabineta.
Škola ima školsku dvoranu i vanjska igrališta za male sportove u okružju škole.
Škola ima sve materijalne i kadrovske uvjete za izvođenje nastavnog procesa, što je potvrdilo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, odobrivši nam izvođenje programa ekološkog i strojarskog računalnog tehničara po novim kurikulima.
Nakon završetka škole učenicima se pruža mogućnost zaposlenja u struci, kao i upis bilo kojeg fakulteta ili više škole.

Elektrotehničar

Strojarski računalni tehničar

Ekološki tehničar

School