Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju

Opis škole

Postanite elektrotehničar, automehaničar, računalni tehničar, cestovni tehničar, instalater grijanja i klimatizacije, autoelektričar, vozač…

Strojarski računalni tehničar

Elektrotehničar

Tehničar cestovnog prometa

Automehaničar

Vodoinstalater

Instalater grijanja i klimatizacije

Autoelektričar

Elektroinstalater

Elektromehaničar

Vozač motornog vozila

School