Srednja škola Hvar

Opis škole

Srednja škola Hvar sa svojim središnjim odjelima smještena je u Hvaru te osim toga je specifična po tome što ima i izdvojene odjele u Jelsi (izdvojena lokacija u Jelsi). Školu ukupno pohađa 286 učenika koji su raspoređeni po slijedećim obrazovnim programima: Opća gimnazija(Odjeli u Hvaru i Jelsi), Turističko hotelijerski komercijalist (odjei u Hvaru), Hotelijersko turistički tehničar (odjei u Jelsi), Agroturistički tehničar(odjei u Jelsi), Ugostiteljstvo i turizam – Kuhar ( odjeli u Hvaru) te kombinirani razredni odjel kuhar/slastičar (odjeli u Jelsi).

Po čemu je škola drugačija od drugih?

Škola je drugačija po tome što se radi u sasvim specifičnim uvjetima koji su određeni samim uvjetima života na otoku. Odjeli u Hvaru kao i u Jelsi rade u zgradama osnovnih škola Hvar/Jelsa što nije pedagoški opravdano te otežava odvijenja nastavnog i izvannastavnog oblika rada. Škola je iznimno aktivna u prijavama i provedbama različitih projektnih aktivnosti (Erasmus+, Avatar, MINT projekti, HUP, Hvar&D projekt MZOS, Ruksak pun kulture, Cedra i mnogi drugi)

Opća gimnazija u Hvaru

Opća gimnazija u Jelsi

Turističko-hotelijerski komercijalist u Hvaru

Hotelijersko turistički tehničar u Jelsi

Agroturistički tehničar u Jelsi

Kuhar u Hvaru

Slastičar u Jelsi

School