Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju

Dinka Šimunovića 12
21230 SINJ
tel. 021/821-502
fax. 021/821-502
http://ss-rboskovic-sinj.skole.hr/

 

 

 

Naziv programa Predviđeni broj mjesta za upis Minimalni broj bodova zadnje upisanog učenika u prethodnoj školskoj godini Vrsta pograma
Strojarski računalni tehničar 22 48 strukovni – četverogodišnji
Elektrotehničar 22 57 strukovni – četverogodišnji
Tehničar cestovnog prometa 22 49 strukovni – četverogodišnji
Automehaničar 10 23 strukovni – trogodišnji
Vodoinstalater 12 23 strukovni – trogodišnji
Instalater grijanja i klimatizacije 10 26 strukovni – trogodišnji
Autoelektričar 7 23 strukovni – trogodišnji
Elektroinstalater 8 24 strukovni – trogodišnji
Elektromehaničar 7 28 strukovni – trogodišnji
Vozač motornog vozila 22 25 strukovni – trogodišnji
/ ima još /

 

O školi…

/ trenutno nema opis /

Strojarski računalni tehničar

Ključna svrha zanimanja je upravljati proizvodnim procesom pomoću računala, kako u području strojarstva tako i u srodnim područjima. Strojarski računalni tehničar bavi se poslovima povezanim s konstruiranjem, gradnjom, uporabom i održavanjem alata, strojeva i postrojenja. Može raditi u kontroli, rukovanju i održavanju strojeva u proizvodnim pogonima. Skicira i proračunava različite elemente strojeva (npr. elemente za spajanje i rastavljanje, osovine, ležajeve, opruge, zupčanike itd.). Odabire materijale za izradbu elemenata strojeva. Pri tomu se služi priručnicima s podatcima o tehničkim materijalima i njihovoj obradbi te normama za elemente strojeva. Za sve izračune, skiciranja pa i simuliranja rada stroja, strojarski računalni tehničar se služi računalom i odgovarajućim programskim paketima. U pripremi proizvodnje strojarski računalni tehničar se služi proizvodno-tehnološkim uputama za planiranje proizvodnje i izradbu tehničko-tehnološke dokumentacije. Planira materijale, odabire alate i strojeve, režime rada, kapacitete strojeva, utvrđuje načine obradbe, redoslijed postupaka, normative materijala i vremena izradbe i metode kontrole. Propisuje kvalitetu i preciznost koju treba postići obradbom. Provjerava kvalitetu i funkcije gotovog proizvoda, stroja ili elementa stroja. Strojarski računalni tehničar osposobljen je i za upravljanje numerički upravljanim alatnim strojevima i za izradbu upravljačkih programa za te strojeve različitim postupcima.

Ključna svrha zanimanja je upravljati proizvodnim procesom pomoću računala, kako u području strojarstva tako i u srodnim područjima. Strojarski računalni tehničar bavi se poslovima povezanim s konstruiranjem, gradnjom, uporabom i održavanjem alata, strojeva i postrojenja. Može raditi u kontroli, rukovanju i održavanju strojeva u proizvodnim pogonima. Skicira i proračunava različite elemente strojeva (npr. elemente za spajanje i rastavljanje, osovine, ležajeve, opruge, zupčanike itd.). Odabire materijale za izradbu elemenata strojeva. Pri tomu se služi priručnicima s podatcima o tehničkim materijalima i njihovoj obradbi te normama za elemente strojeva. Za sve izračune, skiciranja pa i simuliranja rada stroja, strojarski računalni tehničar se služi računalom i odgovarajućim programskim paketima. U pripremi proizvodnje strojarski računalni tehničar se služi proizvodno-tehnološkim uputama za planiranje proizvodnje i izradbu tehničko-tehnološke dokumentacije. Planira materijale, odabire alate i strojeve, režime rada, kapacitete strojeva, utvrđuje načine obradbe, redoslijed postupaka, normative materijala i vremena izradbe i metode kontrole. Propisuje kvalitetu i preciznost koju treba postići obradbom. Provjerava kvalitetu i funkcije gotovog proizvoda, stroja ili elementa stroja. Strojarski računalni tehničar osposobljen je i za upravljanje numerički upravljanim alatnim strojevima i za izradbu upravljačkih programa za te strojeve različitim postupcima.

Zdravstveni zahtjevi: Uredan vid. Stereovid. Uredan sluh. Raspoznavanje boja. Uredna funkcija mišićnokoštanog, dišnog i srčano- žilnog sustava. Uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Stabilno stanje svijesti i uredna ravnoteža.
Zdravstvene kontraindikacije: Oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida. Oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci). Neraspoznavanje osnovnih boja. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i/ili srčano-žilnog sustava. Kronični poremećaji koji trajno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.
Za upis: prema zajedničkim uvjetima natječaja liječnička svjedodžba medicine rada.

Nastavak obrazovanja na svim visokoškolskim ustanovama, nakon položene državne mature, otvaranje vlastitog obrta ili zapošljavanje kod poslodavaca.

Elektrotehničar

Obavlja poslove tehničkog projektiranja, proizvodnje i kontrole različitih elektrotehničkih proizvoda. Može raditi u pripremi razvojne tehnološke i operativne dokumentacije proizvoda u raznim telekomunikacijskim poduzećima, elektroindustriji i elektroprivredi. Uz pomoć drugih stručnjaka izrađuje sheme, sastavlja tehničke proračune i izrađuje crteže dijelova nekog elektrotehničkog uređaja; određuje način, potrebne materijale te odgovarajuće alate i strojeve za izradu određenog proizvoda; konstruira i montira složene uređaje te obavlja ispitivanja i kontrolu elektrotehničkih proizvoda i njihovih dijelova. Također, može raditi na održavanju elektroenergetskih strojeva, uređaja i opreme; planiranju, konstruiranju i praćenju izgradnje električnih mreža te na ispitivanju i održavanju električnih generatora, energetskih transformatora i agregata. Poslovi uključuju i popravak neispravnih uređaja i elektrotehničkih aparata.

Obavlja poslove tehničkog projektiranja, proizvodnje i kontrole različitih elektrotehničkih proizvoda. Može raditi u pripremi razvojne tehnološke i operativne dokumentacije proizvoda u raznim telekomunikacijskim poduzećima, elektroindustriji i elektroprivredi. Uz pomoć drugih stručnjaka izrađuje sheme, sastavlja tehničke proračune i izrađuje crteže dijelova nekog elektrotehničkog uređaja; određuje način, potrebne materijale te odgovarajuće alate i strojeve za izradu određenog proizvoda; konstruira i montira složene uređaje te obavlja ispitivanja i kontrolu elektrotehničkih proizvoda i njihovih dijelova. Također, može raditi na održavanju elektroenergetskih strojeva, uređaja i opreme; planiranju, konstruiranju i praćenju izgradnje električnih mreža te na ispitivanju i održavanju električnih generatora, energetskih transformatora i agregata. Poslovi uključuju i popravak neispravnih uređaja i elektrotehničkih aparata.

Zdravstveni zahtjevi: Uredan vid, stereovid i raspoznavanje boja, uredan sluh, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićnokoštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog i dišnog sustava.
Zdravstvene kontraindikacije: Oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji remete funkciju mišićno-koštanog sustava, kronične bolesti koji trajno remete funkciju srčano-žilnog i dišnog sustava, te kronične poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.
Za upis: prema zajedničkim uvjetima natječaja liječnička svjedodžba medicine rada

Nastavak obrazovanja na svim visokoškolskim ustanovama, nakon položene državne mature, otvaranje vlastitog obrta ili zapošljavanje kod poslodavaca.

Tehničar cestovnog prometa

Prikuplja, analizira i prati podatke za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta te organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila. Također sudjeluje u izradi izračuna cijena putničkog i teretnog prijevoza te u izradi redova vožnje u putničkom cestovnom prometu. Vodi dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremničko-špediterskih obveza i obavlja administrativne poslove osiguranika putnika i tereta. Ovisno o mjestu rada, vodi brigu o dovozu i odvozu putnika i tereta, organizira rad službi koje rješavaju probleme kašnjenja prijevoza te zagubljenog ili nestalog tereta, vodi brigu o ekonomičnosti i ispravnosti voznog parka, statističke evidencije te prati podatke vezane uz odvijanje prometa. U radu koristi prilagođene računalne programe, prometne i cestovne karte.

Zdravstveni zahtjevi: Uredan vid. Raspoznavanje osnovnih boja. Uredan sluh. Uredan govor. Uredna funkcija gornjih ekstremiteta. Uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje.
Zdravstvene kontraindikacije: Oštećenje funkcije vida. Neraspoznavanje osnovnih boja. Gluhoća i teže nagluhost u govornom području. Oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju. Teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta. Kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.
Za upis: prema zajedničkim uvjetima natječaja potvrda nadležnoga školskog liječnika.

Nastavak obrazovanja na svim visokoškolskim ustanovama, nakon položene državne mature, zapošljavanje kod poslodavaca.

Automehaničar

Popravlja i održava motorna vozila u servisnim i remontnim radionicama, servisima proizvođača automobila i u obrtničkim radionicama. Glavni poslovi automehaničara su održavanje, popravci pojedinih sklopova i motora s unutarnjim izgaranjem i sustavom prijenosa snage, te generalni remonti vozila. Zamjenjuje, odnosno dopunjava odgovarajuće tekućine, kontrolira i podešava rad pojedinačnih mehanizama, izmjenjuje potrošene dijelove, zateže vijke i podmazuje pokretne dijelove. Automehaničar obavlja i poslove koji se odnose na djelomično održavanje karoserija, okvira i zaštitu od korozije te vrši ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem, kočionih uređaja, sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova.

Zdravstveni zahtjevi: Uredan vid. Uredan sluh. Raspoznavanje boja. Uredna funkcija mišićnokoštanog, dišnog i srčano- žilnog sustava. Uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Stabilno stanje svijesti. Uredna ravnoteža. Uredna funkcija kože na šakama i podlakticama.
Zdravstvene kontraindikacije: Oštećena funkcija vida. Oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci). Neraspoznavanje osnovnih boja. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog ,dišnog i/ili srčano-žilnog sustava. Kronični poremećaji koji trajno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili ravnoteže. Teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama.
Za upis: prema zajedničkim uvjetima natječaja liječnička svjedodžba medicine rada.

Nastavak obrazovanja u vertikalnoj prohodnosti za višu razinu obrazovanja u četverogodišnjim obrazovnim programima, nakon toga može se polagati državna matura i upisati visokoškolske programe, polaganje pomoćničkog ispita, polaganje majstorskog ispita i otvaranje vlastitog obrta ili zapošljavanje kod poslodavaca.

Vodoinstalater

Izrađuje, montira i popravlja elemente instalacija i uređaja koji omogućavaju siguran dotok vode od glavnog voda do trošila. Vodoinstalater radi na izradi i pripremi elemenata instalacija i uređaja za ugradnju, obavlja pripremne radove na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija, poslove montaže i priključivanja sustava za pripremu tople vode, solarnih sustava, dezinfekcije mreže i spajanja cjevovoda za odvod otpadnih voda. Vrši ispitivanje i nadzor vodovodnih uređaja na nepropusnost, nadzire uređaje tijekom rada te radi na održavanju i čišćenju vodovodnih uređaja.

Zdravstveni zahtjevi: Uredan vid. Uredan sluh. Raspoznavanje boja. Uredna funkcija mišićnokoštanog sustava. Uredna funkcija dišnog i srčano- žilnog sustava. Uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Uredna funkcija kože na šakama i podlakticama.
Zdravstvene kontraindikacije: Oštećena funkcija vida. Gluhoća ili teža nagluhost u govornom području. Neraspoznavanje osnovnih boja. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i/ili srčano-žilnog sustava. Kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama.
Za upis: prema zajedničkim uvjetima natječaja liječnička svjedodžba medicine rada.

Nastavak obrazovanja u vertikalnoj prohodnosti za višu razinu obrazovanja u četverogodišnjim obrazovnim programima, nakon toga može se polagati državna matura i upisati visokoškolske programe, polaganje pomoćničkog ispita, polaganje majstorskog ispita i otvaranje vlastitog obrta ili zapošljavanje kod poslodavaca.

Instalater grijanja i klimatizacije

Montira, održava, nadzire rad i servisira sustave za grijanje i klimatizaciju. Postavlja, nadzire, održava i popravlja toplinske uređaje za centralno, plinsko ili električno grijanje (grijaća tijela, kotlove, crpke, cijevi, sigurnosne dijelove i dr.) kao i centralne sisteme klimatizacije (motore, kompresore, termostate, svjećice i dr.). Instalater montira sustave centralnog, plinskog i električnog grijanja. Prije instaliranja sustava centralnoga grijanja reže metalne cijevi, savija ih, spaja, reže prirubnice, držače te ispituje rad cjelokupnog sustava. Povremeno radi provjere i popravke, instalira i servisira centralne sisteme klimatizacije i niz komponenti hlađenja. Pri radu se koristi raznim alatima i mjernim instrumentima.

Zdravstveni zahtjevi: Uredan vid, stereovid. Uredan sluh. Raspoznavanje boja. Uredna funkcija mišićnokoštanog, dišnog i srčano- žilnog sustava. Uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Stabilno stanje svijesti. Uredna ravnoteža. Uredan nalaz kože na šakama i podlakticama.
Zdravstvene kontraindikacije: Oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida. Oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci). Neraspoznavanje osnovnih boja. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i/ili srčano-žilnog sustava. Kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili ravnoteže. Teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama.
Za upis: prema zajedničkim uvjetima natječaja liječnička svjedodžba medicine rada.

Nastavak obrazovanja u vertikalnoj prohodnosti za višu razinu obrazovanja u četverogodišnjim obrazovnim programima, nakon toga može se polagati državna matura i upisati visokoškolske programe, polaganje pomoćničkog ispita, polaganje majstorskog ispita i otvaranje vlastitog obrta ili zapošljavanje kod poslodavaca.

Autoelektričar

Održava, popravlja i regulira rad električnih i elektroničkih uređaja, sklopova i instalacija u automobilu. Proizvodi i održava akumulatore, električnu opremu za motore, cestovna vozila i radne strojeve. Osim kontrole i dopune elektrolita u akumulatoru te zamjene i podešavanja svjetlosnih tijela vozila, autoelektričari ugrađuju i popravljaju uređaje za zaštitu od provale, radioprijemnike i druge komunikacijske uređaje. Također, izrađuju potrebne elektroinstalacije na vozilima, montiraju dodatnu opremu te kontroliraju rad uređaja i sklopova uz pomoć mjernog instrumenta.

Zdravstveni zahtjevi: Uredan vid na blizinu. Raspoznavanje boja. Uredna funkcija mišićnokoštanog sustava. Uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje.
Zdravstvene kontraindikacije: Oštećenje funkcije vida na blizinu. Neraspoznavanje boja. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava. Kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje.
Za upis: prema zajedničkim uvjetima natječaja liječnička svjedodžba medicine rada.

Nastavak obrazovanja u vertikalnoj prohodnosti za višu razinu obrazovanja u četverogodišnjim obrazovnim programima, nakon toga može se polagati državna matura i upisati visokoškolske programe, polaganje pomoćničkog ispita, polaganje majstorskog ispita i otvaranje vlastitog obrta ili zapošljavanje kod poslodavaca.

Elektroinstalater

Postavlja, ispituje, stavlja u pogon i održava niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije, antenske i komunikacijske instalacije, uzemljenja i gromobrane te postrojenja za izjednačavanje potencijala, rasvjetnih uređaja i rezervnih izvora električne energije. Također, radi na obilježavanju instalacija, postavljanju cijevi i vodova, ugradnji razvodnih ormara, priključnih elemenata, električnih uređaja i elektroopreme. Važan dio posla elektroinstalatera odnosi se na održavanje električne opreme. Ako je zaposlen u uredima i poduzećima, popravlja električnu opremu, a ako radi u industrijskim postrojenjima, tada postavlja i održava električnu opremu te sudjeluje u održavanju i popravcima različitih vrsta motora.

Zdravstveni zahtjevi: Uredan vid, stereovid i raspoznavanje boja, uredan sluh, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićnokoštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog i dišnog sustava.
Zdravstvene kontraindikacije: Oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji remete funkciju mišićno-koštanog sustava, kronične bolesti koji trajno remete funkciju srčano-žilnog i dišnog sustava, te kronične poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.
Za upis: prema zajedničkim uvjetima natječaja liječnička svjedodžba medicine rada.

Nastavak obrazovanja u vertikalnoj prohodnosti za višu razinu obrazovanja u četverogodišnjim obrazovnim programima, nakon toga može se polagati državna matura i upisati visokoškolske programe, polaganje pomoćničkog ispita, polaganje majstorskog ispita i otvaranje vlastitog obrta ili zapošljavanje kod poslodavaca.

Elektromehaničar

Izrađuje i montira dijelove za elektrouređaje, vrši popravke te ispituje njihovu ispravnost. Područje rada prvenstveno uključuje popravak električnih aparata za kućanstvo (hladnjaka, zamrzivača, strojeva za pranje posuđa i rublja, sušilica, miksera, glačala i dr.). Također, proizvodi popravlja i održava opremu za distribuciju i kontrolu električne energije te mjerila za opskrbljivanje strujom. Postavlja i održava postrojenja i sustave za grijanje, klimatizaciju i hlađenje prostorija te proizvodi i popravlja transformatore, električne rotacijske strojeve i dr. Montira i održava pokretne stepenice i dizala.

Zdravstveni zahtjevi: Uredan vid, stereovid i raspoznavanje boja, uredan sluh, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićnokoštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog i dišnog sustava.
Zdravstvene kontraindikacije: Oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji remete funkciju mišićno-koštanog sustava, kronične bolesti koji trajno remete funkciju srčano-žilnog i dišnog sustava, te kronične poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.
Za upis: prema zajedničkim uvjetima natječaja liječnička svjedodžba medicine rada.

Nastavak obrazovanja u vertikalnoj prohodnosti za višu razinu obrazovanja u četverogodišnjim obrazovnim programima, nakon toga može se polagati državna matura i upisati visokoškolske programe, polaganje pomoćničkog ispita, polaganje majstorskog ispita i otvaranje vlastitog obrta ili zapošljavanje kod poslodavaca.

Vozač motornog vozila

Upravlja vozilom unutar gradskog područja te u međumjesnom i međunarodnom prometu. Obavlja poslove pripreme vozila za prijevoz, vodi prijevoznu dokumentaciju, otklanja manje kvarove na vozilu, preuzima teret u prijevozu, nadzire utovar i istovar te vodi brigu o njegovoj zaštiti. Nakon završetka obrazovanja i određenog radnog iskustva polaznik se kroz stručno usavršavanje može osposobiti za vozača autobusa, taksi vozača i autodizaličara.

Zdravstveni zahtjevi: Uredan vid, uredan stereovid, uredan noćni vid, raspoznavanje boja, uredan sluh, uredan govor, uredno kognitivno, emocionalne, psihomotoričko i perceptivno funkcioniranje, uredna funkcija dišnog sustava, uredna funkcija mišićnokoštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija krvi i krvotvornog sustava, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti.
Zdravstvene kontraindikacije: Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (NN 1/11, 110/12)
Za upis: prema zajedničkim uvjetima natječaja liječnička svjedodžba medicine rada.

Nastavak obrazovanja u vertikalnoj prohodnosti za višu razinu obrazovanja u četverogodišnjim obrazovnim programima, nakon toga može se polagati državna matura i upisati visokoškolske programe, otvaranje vlastitog obrta ili zapošljavanje kod poslodavaca.