Sš Antun Matijašević-Karamaneo

Viškog boja 9
21480 Vis
tel./fax. 021/711-449

www.ss-amkaramaneo-vis.skole.hr
ured@ss-amkaramaneo-vis.skole.hr

 

 

Naziv programa Predviđeni broj mjesta za upis Minimalni broj bodova zadnje upisanog učenika u prethodnoj školskoj godini Vrsta pograma
Turističko-hotelijerski komercijalist 7 58 strukovni – četverogodišnji
Hotelijersko-turistički tehničar 7 0 strukovni – četverogodišnji
Kuhar – JMO 7 24 strukovni – trogodišnji

 

O školi…

Škola je osnovana 1975. godine pod nazivom Opća srednja škola, pružala je dvogodišnje obrazovanje općeg usmjerenja.

Prva generacija od 14 učenika završila je ovu školu 1977. godine, a kako je tada na Visu bila samo opća srednja škola u trajanju od dvije godine, i oni su bili primorani nastaviti školovanje u drugim srednjoškolskim centrima, uglavnom u Splitu.

Škola je 27. svibnja 1981. godine promijenila naziv u Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje „Vis“ koji je započeo s radom 7. rujna iste godine s upisana tri razreda, a njegovo završavanje omogućavalo je stjecanje srednje stručne spreme.

Danas škola ima 71 učenika, i slijedeće smjerove: turističko-hotelijerski komercijalist, opća gimnazija, kuhar JMO i hotelijersko-turistički tehničar.
Za upis u prvi razred 2018/19 nudimo smjerove: turističko-hotelijerski komercijalist, kuhar JMO i hotelijersko-turistički tehničar.

U našoj je školi mali broj učenika u razredu što omogućava kvalitetnu nastavu i posvećivanje svakome od učenika ponaosob. Mogućnost ispravljanja ocjene, odgovaranja i također razgovor sa učenicima o njihovim problemima puno je intezivniji te djelujemo kao privatna škola. Kako je malo učenika o njima puno znamo i uvažavamo njihove probleme sa kojima se suočavaju svakodnevno.
O kvaliteti nastave govore uspjesi na državnoj maturi, natjecanjima i daljnjem uspješnom školovanju učenika.

Turističko-hotelijerski komercijalist

Četverogodišnji program nudi, od općih predmeta: hrvatski jezik, engleski jezik, talijanski jezik, povijest, politika i gospodarstvo, tjelesna i zdravstvena kultura, vjeronauk/etika, računalstvo i gospodarska matematika. Od strukovnih predmeta nudi: poslovna psihologija sa komunikacijom, biologija sa higijenom i ekologijom, turistički zemljopis, povijest hrvatske kulturne baštine, gospodarsko pravo, poslovno dopisivanje, računovodstvo i kontrola, statistika, knjigovodstvo, organizacija poslovanja poduzeća u ugostiteljstvu, osnove turizma, promet putničke agencije, marketing u turizmu, recepcijsko poslovanje, poznavanje robe i prehrana, ugostiteljsko posluživanje, kuharstvo( sa slastičarstvom).

Obavlja razne poslove u ugostiteljskom gospodarstvu: organizira rad u kuhinji i restoranu, planira zalihe, nabavu i preuzimanje reprodukcijskog materijala, kontrolira skladištenje i konzerviranje živežnih namirnica, sastavlja dnevni jelovnik, dogovara i organizira domjenke, bankete, svečane ručkove i večere. Također brine o prezentaciji i propagandi restorana, estetskom izgledu jela i uređenju prostora te kontrolira rad i financijsko poslovanje ugostiteljskog objekta.

Uredan vid, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

Može obavljati visoke organizacijske i tehnološki zahtjevne poslove u hotelu, odjelu hrane i pića, odnosno cjelokupnom hotelu, visokokategoriziranim restoranima, pansionima i sl. Zbog prirode posla i čestog putovanja, komercijalisti najčešće rade više od 40 sati na tjedan, no prednost je mogućnost samostalnog određivanja ritma rada.

Hotelijersko-turistički tehničar

Četverogodišnji program nudi, od općih predmeta: hrvatski jezik, engleski jezik, francuski jezik, talijanski jezik, povijest, politika i gospodarstvo, tjelesna i zdravstvena kultura, vjeronauk/etika, računalstvo i matematika. Od strukovnih predmeta nudi: povijest umjetnosti i kulturno-povijesna baština, geografija, poslovna psihologija sa komunikacijom, statistika, knjigovodstvo sa bilanciranjem, ugostiteljstvo, organizacija poslovanja poduzeća, turizam i marketing, biologija i ekologija, gospodarsko pravo, prehrana i poznavanje robe, daktilografija s poslovnim dopisivanjem, praktična nastava- turizam, praktična nastava.

Informira domaće i strane turiste o turističkoj ponudi, organizira putovanja i izlete, obavlja administrativne poslove vezane uz prijam i boravak gostiju te surađuje s drugim turističkim djelatnicima na organiziranju turističke ponude.

Uredan vid, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

Mogućnosti nakon završetka programa: Radi u turističkim agencijama i uredima, na recepcijama hotela, kampova te svim drugim mjestima koja se bave turizmom i poslovima vezanima za turističku ponudu. Posao uključuje informiranje gostiju, prodaju i organizaciju turističkih usluga, organizaciju turističkih putovanja i izleta, administrativne poslove vezane za boravak gostiju, suradnju s ostalim poslovnim subjektima koji rade na realizaciji turističke ponude: agencijama, turističkim uredima, prijevozničkim i putničkim tvrtkama i sl.

Kuhar – JMO

Trogodišnji program nudi, od općih predmeta: hrvatski jezik, engleski jezik, , povijest, vjeronauk/etika, tjelesna i zdravstvena kultura, politika i gospodarstvo. Od stručnih predmeta nudi: matematika u struci, tehnologija zanimanja, kulturno-povijesna baština, marketing u turizmu, Enologija s gastronomijom, vođenje i organizacija kuhinje, francuski jezik.Od izborne nastave: tjelesna i zdravstvena kultura, matematika u struci, francuski jezik, stručni predmeti. Od praktične nastave u školi: kuharstvio s vježbama, bonton, ugostiteljsko posluživanje, osnove računalstva s vježbama najviše 360 sati. Praktična nastava u ugostiteljskom objektu najviše 540 sati.

Priprema sve vrste toplih i hladnih jela, sastavlja dnevne i tjedne jelovnike te priprema jela po narudžbi.

Uredan vid, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, sposobnost raspoznavanja boja, uredan njuh, uredan okus, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože, uredna ravnoteže i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene

Posao kuhara uključuje različite aktivnosti: naručivanje i preuzimanje namirnica, čišćenje, određivanje tehnologije pripremanja hrane, pripremanje namirnica i njihovu toplinsku obradu, podjelu hrane na pojedinačne obroke te garniranje i dekoriranje. Nadalje, kuhar bilježi podatke za dnevni obračun upotrijebljenih namirnica, izdanih obroka hrane te kontrolira zalihe. Tijekom obavljanja poslova poštuje visoke higijenske standarde, pazi na higijenu i čistoću prostora i sredstava s kojima radi te vodi brigu o skladištenju nepotrošenih namirnica. Sudjeluje u pripremanju i sastavljanju jelovnika, dnevnih menija te u pripremi proračuna za određena jela i obroke.