Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju

Matice hrvatske 11
21000 SPLIT
tel. 021/434-580
fax. 021/465 427
http://gogss.hr/

 

 

 

Naziv programa Predviđeni broj mjesta za upis Minimalni broj bodova zadnje upisanog učenika u prethodnoj školskoj godini Vrsta pograma
Gimnazija održivog razvoja 24 66 gimnazijski
Likovna umjetnost i dizajn * 48 44 strukovni – četverogodišnji
Grafički tehničar 24 43 strukovni – četverogodišnji
Grafički tehničar pripreme 12 47 strukovni – četverogodišnji
Grafički urednik – dizajner 12 53 strukovni – četverogodišnji
Web dizajner 12 57 strukovni – četverogodišnji
Medijski tehničar 12 59 strukovni – četverogodišnji
Grafičar pripreme 10 0 strukovni – trogodišnji
Grafičar tiska 8 0 strukovni – trogodišnji
Grafičar dorade 6 0 strukovni – trogodišnji
* ima još *

 

O školi…

Strukovne su škole osjetljive na promjene tehnologije i tržišta radne snage pa smo u ovih 25 godina postojanja mijenjali svoj obrazovni profil, postupno poboljšavajući stara i uvodeći nova zanimanja potrebna suvremenom društvu, tržištu i modernim obrazovnim modelima. Mi smo škola koja je prepoznala novo doba i novu generaciju učenika. Zovu ih Z generacija. Ta je generacija odrasla na internetu, mobitelu ili iPodu, okružena novim softverima i mogućnostima. Škola je pokazala da slijedi trendove suvremenog društva u pogledu uvođenja novih, gašenju starih te prilagodbi i poboljšanju postojećih zanimanja, u želji da se uklope u suvremeno tržište rada i i društva uopće. U školi se osjeća logična sinergija tri osnovne djelatnosti koje obrazujemo, a to su graditeljstvo, grafika i umjetnost kao što se i u suvremenom društvu, te suvremenim poslovima, prožimaju različita znanja, vještine i utjecaji.

Upravo ta naša šarolikost je naša prednost i privilegija. Suvremena zanimanja su u međuodnosu, multidisciplinarna, povezana sa društvom na najrazličitije načine i vizije, a mi to u školi izravno primjenjujemo. Zato smo riječ DIZAJN stavili na prvo mjesto, GRAFIKU u središte komunikacije, a završili s ODRŽIVOM GRADNJOM I RAZVOJEM kao imperativom društva.

Gimnazija održivog razvoja

Gimnazija održivog razvoja podrazumijeva stjecanje općih znanja i vještina iz općeobrazovnih nastavnih predmeta, te osposobljavanje za logičko i stvaralačko mišljenje i samostalno učenje. U programu su podjednako zastupljeni prirodoslovni, matematički i jezični sadržaji.

Gimnazija održivog razvoja namijenjena je prvenstveno učenicima koji se žele dalje školovati u smjeru prirodoslovnih i tehničkih znanosti. Uz široka općeobrazovna znanja, stječu se dobra informatička znanja kroz praktične/računalne vježbe i iskustva. Uz navedeno, učenik dobiva dodatni uvid i znanja u određena stručna područja (ekonomiju i poduzetnišvo, ekologiju, održivu gradnju i održivo korištenje energije). Tako su učenici spremniji donijeti zrelije odluke prilikom odabira nastavka obrazovanja i profesionalnog osposobljavanja na fakultetima i učilištima.

Gimnazija održivog razvoja organizacijski je dosta različita u odnosu na druge gimnazije jer se učeniku prvenstveno nudi velika mogućnost izbora predmeta koje će pohađati.
Tijekom prve dvije godine obrazovanja, očekuje se da će se kod učenika otkriti ili razviti interesi za određena područja. Prema interesu i željama, u 3. i 4. godini učenik se opredjeljuje za pojedine od ponuđenih grupa predmeta: kemiju, fiziku, biologiju, sociologiju, filozofiju, psihologiju, logiku, likovnu umjetnost i crtanje.
U trećem i četvrtom razredu obrazovanja, učenik dobiva obavezne stručne predmete iz područja održivog razvoja, a to su: ekonomika i poduzetništvo, održiva proizvodnja i razvoj te obnovljivi izvori energije. Uz to se bira i grupa stručnih predmeta iz 3 ponuđena stručna modula (učenici obavezno biraju 1 modul):
– M1 – ekološka održivost
– M2 – energetska održivost
– M3 – održiva gradnja

Iako je gimnazija prijelazni stupanj ka visokom obrazovanju, tj. njen osnovni zadatak je priprema učenika za nastavak školovanja, ipak s obzirom na specifičnost stjecanja stručnih znanja iz područja ekologije, energetike i arhitekture, moguća područja zaposlenja su u:

  • zastupničkim trgovačkim poduzećima za prodaju reciklažnih/termoenergetskih sustava /građevinskih i izolacijskih materijala
  • tvrtkama koje izvode građenje i rekonstrukciju objekata
  • tvrtkama koje se bave proizvodnjom i prodajom električne i toplinske energije
  • firmama koje se bave industrijskom ekologijom
  • komunalnim poduzećima i vodoprivredi
  • institucijama za praćenje i provedbu zaštite okoliša
  • mogućnosti osnivanja i vođenja vlastitoga poslovnoga subjekta

Likovna umjetnost i dizajn

* nakon završenog prvog razreda, ovisno o uspjehu, učenici biraju jedno od zanimanja: dizajner unutrašnje arhitekture, aranžersko-scenografski dizajner, dizajner keramike, dizajner metala

Dizajner unutrašnje arhitekture
Bavi se osmišljavanjem i projektiranjem stambenog, poslovnog i drugih vrsta unutrašnjeg prostora, opremajući
ga primjereno oblikovanim namještajem, obojenjem, osvjetljenjem, obradom zidnih, stropnih i podnih površina
te svim onim vizualnim, dekorativnim i tehničkim vrijednostima koje trebaju udovoljiti potrebama oplemenjivati
način života i komuniciranja čovjeka na prijelazu tisućljeća.
Nastavak školovanja moguć je na arhitektonskim fakultetima, studijima za dizajn i akademijama likovnih
umjetnosti.

Aranžersko scenografski dizajner
Aranžeri i tehničari scenografije osposobljeni su za umjetničko oblikovanje reklamno-prodajnih prostora. Pomažu pri uređenju kazališnih i televizijskih scena, pri dizajniranju izložbenih i prodajnih prostora te su prisutni kao ispomoć u dizajnerskom studiju rjeđe i pri aranžiranju cvijeća. Poslovi aranžera i tehničara scenografije u kazalištu i na televiziji sastoje se od izrade prizora koje je zamislio
redatelj ili glavni scenograf. U dizajnerskom studiju pomažu u izvođenju ideje, precrtavanju, tuširanju, crtanju, oblikuju predmete od raznih materijala i projektiraju prema dizajnerovoj želji. Kod uređenja izloga ili štanda, aranžeri i tehničari scenografije započinju s idejom o njegovom konačnom izgledu. Prema toj ideji izrađuju skicu u boji i maketi.

Dizajner keramike
Bavi se osmišljavanjem unikatnih keramičkih uporabnih predmeta dajući im estetske i likovne vrijednosti kojima se oplemenjuje prostor i upotpunjuje civilizirani način života (posuđe, vaze, svjetiljke, modni nakit i sl.) Izrađuje i umjetničku plastiku od keramike te dekorativne motive keramičkih obrada detalja u enterijeru i eksterijeru (obloge zidova, podova, pročelja). Usvajanjem široke opće naobrazbe i razvijanjem umjetničkog senzibiliteta te praktičnih znanja i vještina, stječe sve uvjete za uspješan nastavak školovanja na Studiju za dizajn i Likovnoj akademiji ili pak za samostalno bavljenje dizajnom keramike u ateljeu obrtničke radionice ili dizajn studiju poduzeća koje izrađuje takve proizvode.

Dizajner metala
Prema vlastitom dizajnu izrađuje nakit, reljefe, dekorativne i uporabne predmete, izrađuje replike ili restaurira određeni predmet u obojenim metalima, srebru i emajlu. U radu se koristi tradicionalnim (ručnim) i/ili suvremenim (strojnim) načinima obrade metala. Za obavljanje navedenih poslova važna je kreativnost, strpljivost i koncentracija, istančan osjećaj za oblike i boje, talent za crtanje, modeliranje i oblikovanje, razvijena fina motorika. Učenici rade u okruženju radionice. Posao nije fizički naporan, ali pozornost je usmjerena na detalje i preciznost u radu. Oprez je u radu nužan zbog učestale upotrebe raznih alata.
Osnovni je cilj obrazovanja formiranje likovno i stručno sposobnog dizajnera, ali i izvođača u materijalu. Školovanje se može nastaviti na likovnoj ili umjetničkoj akademiji, fakultetu dizajna. Zaposlenje se može naći u kulturnim ustanovama (muzeji, galerije,…), a postoji i mogućnost samostalnog djelovanja u ateljeu ili radionici.

Učenici imaju mogućnost prijaviti se za klasifikacijski postupak za upis u dva programa.
Ako steknu pravo upisa u oba programa, odlučuju se za jedan. Ako ne steknu pravo na upis u niti jedan od dva željena programa nudi im se nastavak školovanja u programima u kojima ima mjesta.
Pravo na izravan upis u željeni program imaju učenici koju su prvu godinu završili odličnim uspjehom i imaju ocjene odličan (5) iz svih predmeta struke: crtanje i slikanje, plastično oblikovanje, tehničko crtanje i pismo.
Na temelju uspjeha u prvoj godini likovne umjetnosti i dizajna, učenik može steći najviše 40 bodova, a na prijemnim ispitima za upis u 2.godinu učenici mogu steći najviše 60 bodova.
Upisna lista dobiva se zbrajanjem bodova koje je učenik stekao na temelju uspjeha u 1. godini i bodova dobivenih na prijemnom ispitu (najviše 100 bodova).

Grafički tehničar

Tijekom četverogodišnjeg školovanja, učenik se upoznaje sa svim fazama grafičke proizvodnje, te sudjeluje u oblikovanju i tehničkoj izvedbi različitih grafičkih proizvoda.

Grafička tehnologija toliko je uznapredovala, da se grafički tehničari unutar grafičke struke bave različitim područjima rada.
Učenik se priprema za nastavak školovanja uz povećan broj nastavnih sati prirodnih znanosti (matematika, kemija i fizika).

U radnim prostorima često se šire mirisi od isparavanja kemikalija, boja i ljepila, bučno je, osjete se vibracije strojeva, ima papirne i kartonske prašine. Propisane mjere zaštite na radu moraju se strogo poštovati. Važan je uredan vid, sposobnost raspoznavanja boja, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava te dostatno kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Osim toga, poželjne su strpljivost i preciznost u radu te smisao za oblikovanje.

Može se zaposliti u grafičko-informativnoj i izdavačkoj djelatnosti, a moguće je nastaviti obrazovanje u grafičkoj struci.

Grafički tehničar pripreme

Područje grafičke tehnologije kontinuirano raste. Zanimanja u tom području su brojna zbog velike potražnje za grafičkim proizvodima kao što su: knjige, plakati, promotivni materijali, tekstil, ambalaža… Grafički tehničari pripreme sudjeluju u prvoj fazi proizvodnje u kojoj obrađuju tekst i slike pomoću računala, pisača, skenera i sl. te pripremaju tiskovne forme za pojedine tehnike tiska.

Od grafičkog tehničara pripreme se očekuje kreativnost, sklonost likovnom izražavanju, dobro raspoznavanje boja, nijansi boja i različitih oblika.

Potrebna je dobra koncentracija, brzina i spretnost ruku, te dobro razvijene vještine komuniciranja i rukovođenja.

Učenici se nakon završetka obrazovanja mogu uključiti u rad u tiskarama, grafičkim i izdavačkim studijima ili različitim industrijama gdje je potreban specijalni tisak za konkretne proizvode, tisak na tekstil, odjeću, obuću, keramiku i sl. Učenici nakon završetka četverogodišnjeg školovanja mogu nastaviti obrazovanje u nekom od srodnih fakulteta ili viših škola.

Grafički urednik – dizajner

Program je osmišljen tako da učenike priprema za samostalni rad grafičkog dizajnera sa smislom za oblikovanje raznih grafičkih proizvoda i vještinama rada na računalu u programima Adobe paketa (Illustrator, Photoshop, Indesign). Učenici će nakon četverogodišnjeg programa moći izraditi jednostavne grafičke predloške i oblikovati razne grafičke proizvode u skladu sa strukom. U ovom programu, osim općeobrazovnih predmeta, učenici se obrazuju u stručnim predmetima kao što je Grafički dizajn, Vizualne komunikacije , Kreiranje vizualnog identiteta proizvoda , Multimedijske tehnologije, Promotivne aktivnosti u grafičkoj struci, Grafička tehnologija, Film i Fotografija. Svi stručni predmeti su u korelaciji jedan s drugima kako bi učenici mogli što jednostavnije povezivati gradivo strukovnih predmeta i primijeniti ga na zahtjeve tržišta u oblikovanju. Suvremeno oblikovanje zahtijeva analizu, istraživanje, promišljanje te povezivanje znanja iz općih predmeta i iz struke. U suvremenom dizajnu isprepliću se znanja i vještine komunikacije, oblikovanja, razumijevanja socijalnih i društvenih okolnosti u kojima dizajn nastaje.

Zanimanje grafički urednik -dizajner nastalo je kao odgovor na potrebe tržišta za stručnim kadrom koji je sposoban odgovoriti na zahtjeve suvremenih kretanja u oblikovanju grafičkih proizvoda. Oblikovanje se sastoji iz analize tržišta, izrade logotipa, izrade vizualnog identiteta, izrade layouta proizvoda, izrade ambalaže, osmišljavanja i kreiranja te aplikacije osnovnih elemenata vizualnog identiteta na pojedine površine i grafičke proizvode koji služe u promoviranju neke tvrtke. U službi marketinga i promoviranja grafički dizajner sposoban je samostalno oblikovati, pripremiti i izraditi grafički predložak.

Program grafički urednik – dizajner priprema učenike za rad kroz praktičnu nastavu koja je koncipirana u četverogodišnjem školovanju tako da u 1. i 2. razredu praktična nastava traje tri sata, dok je u 3. i 4. broj sati povećan na 6 tjedno. Praktična nastava odvija se u razredu gdje se kombinira rad rukom i rad na računalu. Kako bi učenici stekli što bolji uvid u struku, nastavnici dogovaraju povremene posjete tiskari u Slobodnoj Dalmaciji, ali i manjim tiskarama u kojima učenici mogu steći dojam realnih okolnosti u kojima nastaje neki grafički proizvod.

Učenici, nakon četverogodišnjeg obrazovanja mogu odabrati jednu od visokoškolskih ustanova u kojima je naglasak na dizajnu ili vizualnim komunikacijama, likovnoj umjetnosti ili nekoj srodnoj djelatnosti ,kao što su grafička tehnologija ili računarstvo. Jednako tako učenici mogu izabrati bilo koji drugi fakultet kao nastavak školovanja i obrazovne vertikale.Nakon četverogodišnjeg obrazovanja učenici mogu raditi u grafičkom studiju na oblikovanju grafičkih proizvoda, a jednako tako i samostalno raditi kao dizajneri te se okušati u samozapošljavanju.

Web dizajner

Polaznik će upoznati različite web tehnologije te će usvojiti prilagodbu web elemenata specifičnostima različitih platformi. Proći će kroz različite faze projekta od ideje do krajnog proizvoda. Biti će u mogućnosti izraditi website primjenom naučenih HTML elemenata te iste oblikovati pomoću stilskog jezika.
Izradu web rješenja moći će implementirati unutar poznatih CMS alata. Upoznati će način obrade video i audio zapisa za web, kao i način obrađivanja fotografije te iscrtavanja grafike i stvaranja animacije. Razumjeti će način rada pretraživača, interpretaciju zahtjeva pojedinih web preglednika te način zaštite i sigurnosti podataka na internetu. Upoznati će način planiranja projekta na razini troškova, potrebnog vremena i ciljane kvalitete i funkcionalnosti web rješenja. Savladati će prilagodbu web rješenje ciljevima internetskog marketinga te saznati različite načine i svrhu oglašavanja.
Osim usvajanja navedenog, biti će upoznat i s različitim programskih jezicima koji omogućuju izradu dinamičnih web stranica. Pojam dinamičnosti povezan je s uspostavljanjem komunikacije s bazom podataka te dohvaćanjem njezinog sadržaja i prikazom unutar web sučelja. Ovaj program kao i samo zanimanje povezuje više različitih zanimanja, od grafike, marketinga pa sve do programiranja.

WEb dizajner osmišljava i izrađuje različita web rješenja, korisnički pristupačnih i upotrebljivih. Od ponude vizualnog rješenja, preko izrade zadanih elemenata prema funkcionalnosti projekta, do testiranja, objave i dodatnog održavanja projekta.
Radne dužnosti web dizajnera pokrivaju sve aspekte stvaranje web stranice, međutim glavni cilj je pretvaranje dobivenog likovnog rješenja u funkcionalno web rješenje. Tako dužnosti jednog web dizajnera uključuju izradu izgleda web stranice, određivanje tehničkih zahtjeva, ažuriranje web stranica, uklanjanje nastalih problema te kodne korekcije, preoblikovanje web stranica, pisanje projektne dokumentacije, rad s različitim sustavima za upravljanje sadržajem, tehničku podršku nakon prodaje i slično. Web dizajner primjenjuje grafičko oblikovanje, prema estetskim zakonitostima, uz dobro poznavanje web programiranja. S obzirom na veliku raznolikost izbora mobilnih telefona i tableta, kao i na različite dimenzija ekrana, web dizajner treba osigurati prilagodbu prikaza stranice neovisno o vrsti i veličini uređaja. Stoga je testiranje postalo važan aspekt posla te ga je potrebno izvoditi u različitim fazama na različitim uređajima.

Strpljenje i veliki prag tolerancije su neophodni u ovom poslu. Stručnjaci za web dizajn su kreativni, puni istraživačkog duha, samokritični, odgovorni, uredni te su kao takvi izrazito predani poslu. Osoba takvih predispozicija treba imati izrazito osjetljivo oko za detalje, pa se očekuje dobar vid na blizinu. Rad se odvija u zatvorenoj prostoriji pri prirodnoj ili umjetnoj rasvjeti, pretežno sjedeći. Njihovo radno vrijeme je uglavnom fleksibilno, međutim zbog čestih uskih rokova odrađuju i prekovremene sate.

Web dizajner je jedno od zanimanja za koje broj radnih mjesta raste iz dana u dan. Za uspješno obavljanje posla i daljnje napredovanje esencijalno je cjeloživotno učenje i praćenje razvoja tehnologije.
Zanimanje također postavlja dobre temelje za direktno uključivanje na tržište rada kao i za daljnji nastavak obrazovanja. Web dizajneri rade u različitim industrijama, iako su najtraženiji u IT kompanijama i marketinškim agencijama, međutim njihov manjak na tržištu često je i razlog postajanja samostalnim poduzetnicima.

Medijski tehničar

Program se sastoji od obaveznog općeobrazovnog modula kojeg čine:
HRVATSKI JEZIK , STRANI JEZIK, MATEMATIKA, ETIKA ili VJERONAUK , TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA, POLITIKA I GOSPODARSTVO, FIZIKA, KEMIJA, BIOLOGIJA, POVIJEST, GEOGRAFIJA, GLAZBENA UMJETNOST, INFORMATIKA i LIKOVNA UMJETNOST, te posebnog strukovnog dijela sastavljenog od obaveznih predmeta: FOTOGRAFIJA , ZVUK, RAČUNALNA GRAFIKA, VIDEO, VIZUALNE KOMUNIKACIJE, ANIMACIJA, MEDIJSKE PREZENTACIJE, MEDIJSKI PROJEKTI, ANIMACIJA 3D ANIMACIJA i izbornih predmeta: FILM, TELEVIZIJA, KREATIVNA FOTOGRAFIJA, MEDIJSKA FOTOGRAFIJA, UVOD U AUDIO PRODUKCIJU, AUDIO PRODUKCIJA, GRAFIČKI DIZAJN i PRIMIJENJENO CRTANJE, od kojih naša škola nudi posljednja dva.

Medijski tehničar sudjeluje u proizvodnji audiovizualnih medijskih sadržaja, prilagođava medijske sadržaje za pohranu i distribuciju na različitim medijskim platformama te sudjeluje u tehničkoj izvedbi/realizaciji i praćenju događanja. Sudjelovanje u proizvodnji audiovizualnih sadržaja uključuje fotografiranje i obrađivanje fotografija, snimanje, montiranje i obrađivanje videa, snimanje, montiranje i obrađivanje zvuka, izrađivanje animacija, grafičko opremanje medijskih sadržaja i izrađivanje interaktivnih sučelja za pregled medijskih sadržaja. Prilagođavanje medijskih sadržaja za pohranu i distribuciju na različitim medijskim platformama uključuje formatiranje i konvertiranje medijskih datoteka, izrađivanje i održavanje arhive medijskih sadržaja te objavu medijskih sadržaja na različitim platformama. Sudjelovanje u tehničkoj izvedbi/realizaciji i praćenju događanja uključuje instaliranje i podešavanje opreme i prenošenje i pohranjivanje medijskog sadržaja. Ovisno o području rada, zapošljava se u medijskoj produkciji, u produkcijama za marketing i promociju te u pojedinim područjima grafičke djelatnosti. S obzirom na projekt, radi u studiju i/ili na terenu. Prilikom rada najčešće radi u timu. U radu koristi audiovizualnu i informacijsko-komunikacijsku tehnologiju.

Ubrzan razvoj medija i internet tehnologije, sve dinamičnija kretanja privrede i tržišta te sami kriteriji vertikalne prohodnosti parametri su koji od početka definiraju obrazovni program „medijski tehničar“, a koji je od svog uvođenja u školski kurikulum prošao već nekoliko dorada i usavršavanja.
Atraktivni stručni predmeti kao što su Fotografija, Zvuk, Video, Animacija, Medijski projekti, Vizualne komunikacije, Grafički dizajn i Primijenjeno crtanje svake godine na prijemni ispit privuku brojne zainteresirane učenike željne razvijanja medijske pismenosti i kreativnosti unutar širokog spektra audio-vizualnih izričaja.
U našoj školi, bogato opremljenoj kompjuterskim kabinetima, različitim radionama i multimedijskim studijem, ovaj nastavni program nastojimo što više provoditi u vidu angažiranih medijskih kampanja po pitanju okolišnih i društvenih problema mahom od značaja za život i budućnost mladih.

Kroz navedene školske i razredne projekte učenici redovito surađuju s različitim javnim institucijama i nevladinim udruženjima iz sektora kulture, socijalne skrbi i poduzetništva, što ih kvalitetno priprema za realno tržište rada, ali i za nastavak školovanja na raznorodnim fakultetima.

Ponosni smo jer su radovi naših učenika „medijskih tehničara“ redovito nagrađivani na različitim natječajima za mlade te zamijećeni na izložbama i u medijima.

Medijski tehničar po definiciji radi na poslovima medijskog tehničara u potpori proizvodnji i proizvodnji medijskih sadržaja. Na radnom mjestu može napredovati te se specijalizirati za pojedine poslove. Za složenije i samostalnije poslove nužno je visokoškolsko obrazovanje ili usavršavanje i stjecanje certifikata za pojedina područja struke. Zanimanje medijskog tehničara omogućuje samozapošljavanje u području pružanja audiovizualnih usluga.
Ovisno o području rada, zapošljava se u medijskoj produkciji, u produkcijama za marketing i promociju te u pojedinim područjima grafičke industrije. Ovisno o projektu, radi u studiju ili na terenu. Prilikom rada najčešće radi u timu. U radu koristi audiovizualnu i informacijsko-komunikacijsku tehnologiju.
Surađuje s osobama na poslovima fotografa, snimatelja, montažera, režisera, realizatora, producenta, urednika, organizatora događanja, novinara, dizajnera, informatičara i drugima.
Za uspješno obavljanje poslova neophodna je prilagodljivost i fleksibilnost u radu, sposobnost za komunikaciju s korisnicima usluga i sa suradnicima unutar programsko tehničkog tima. Važna je kreativnost, sposobnost izražavanja slikom i zvukom te pravilan odnos prema zaštiti autorskih prava i podataka. Nužna je sposobnost usvajanja i razmjene novih znanja i vještina unutar svoje i komplementarnih struka.
Širina ovog obrazovnog programa omogućava učenicima nastavak školovanja na tehničkim, informatičkim, humanističkim i umjetničkim fakultetima.

Grafičar pripreme

Radi na računalu te, prema dobivenom predlošku, objedinjuje tekst i sliku u jednom od grafičkih programa za prijelom. Također, priprema tiskovne forme za pojedine tehnike tiska, pomoću računala, u grafičkim programima (Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign,…).. Učenici trebaju imati dobar vid na blizinu te dobro raspoznavati boje i njihove nijanse. Od njih se očekuje inventivnost i misaona fleksibilnost, brzo uočavanje oblika, boja, nijansi i svjetlina te sposobnost prostornog predočavanja.

Grafičar tiska

Pomoću tiskarskih strojeva tiska novine, knjige, plakate, prospekte, kataloge, reprodukcije slika i ostale grafičke proizvode. Ovisno o načinu tiskanja, grafičar tiskar služi se: tiskarskim strojevima različitih tehnika tiska, tiskarskim
rotacijama, mehaničarskim ključevima i alatima. U automatiziranim tiskarskim strojevima koristi računalo koje upravlja kompletnim procesom tiska.
U radu upotrebljava različite materijale: papir, boju, sredstva za podmazivanje strojeva, tiskovne ploče i sredstva za pranje strojeva. Tiskar mora biti uredan i precizan u radu.

Grafičar dorade

Učenici razvijaju vještine ručnog uveza tiskanih araka u konačni proizvod kao što su knjige, časopisi, katalozi, fascikli, adresari, bilježnice, kalendari, rokovnici, blokovi i sl. Uz to se osposobljavaju za rukovanje strojevima grafičke dorade koji se koriste za strojni uvez knjiga. Rad grafičara dorade uključuje sljedeće radne operacije: rezanje, presavijanje, skupljanje araka, lijepljenje, šivanje, zamatanje itd. U kartonaži izrađuju različite galanterijske proizvode i ambalažne kutije. Prerađuju papir u svitke, rolice, omotnice, jednoslojne i višeslojne vrećice. Grafičar dorade treba imati razvijenu ručnu spretnost i spretnost prstiju, te dobro razvijen osjet opipa.