Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinj


Dinka Šimunovića 10
21230 Sinj
tel. 021/821 808
fax. 021/825 444
http://gimnazija-dsimunovica-sinj.skole.hr/

 

 

 

Naziv programa Predviđeni broj mjesta za upis Minimalni broj bodova zadnje upisanog učenika u prethodnoj školskoj godini Vrsta pograma
Opća gimnazija 72 72 gimnazijski

 

O školi…

Gimnazija je jedinstvena i samostalna srednjoškolska ustanova za odgajanje i obrazovanje u gimnazijskim programima s rješenjem Ministarstva kulture i prosvjete od 3. veljače 1994. godine (Klasa: 602-03/94-01/1408, Urbroj: 532-02-2/5-94-01). Škola je ovlaštena provoditi programe opće, prirodoslovno-matematičke i jezične gimnazije, a trenutno provodi program opće gimnazije uz mogućnosti odabira izbornih i fakultativnih programa kojima se približava profilima obrazovanja u jezičnom i prirodoslovno-matematičkom smjeru. Kao općeobrazovna školska ustanova priprema učenike za nastavak školovanja na fakultetima, visokim i višim školama s pravima koja proizlaze iz postojećih zakonskih odredbi.

Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju stara je gimnazijska ustanova koja je započela djelatnost školske godine 1921./1922., a izrasla je iz tradicijskog klasičnoga obrazovanja, koje se u Sinju provodi od godine 1838. u okviru Franjevačke klasične gimnazije, prve gimnazije koja je davne 1854. godine ishodila mogućnosti poduke na hrvatskome narodnom jeziku. Škola nema posebnih organizacijskih jedinica i djeluje samostalno. Utemeljena je kao ustanova koja je razvijala onodobne narasle potrebe za skladom između društveno-humanističkoga i prirodoslovno-matematičkoga obrazovanja.

Opća gimnazija

Program opće gimnazije