Prirodoslovna škola - Split

Osnovni podaci

Adresa: MATICE HRVATSKE 11, 21000 Split

E-mail: prirodoslovna@prirodoslovna.hr

Kontakt tel. / fax: 021 465 462

E-adresa: prirodoslovna.trema.hr

Program: gimnazijski, strukovni - četverogodišnji programi

Opis škole

Prirodoslovna tehnička škola – Split škola je s dugom tradicijom. Razvila se iz Kemijske škole osnovane u Kaštel Sućurcu. Godine 1977. škola prelazi u Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje u kemijsko-prehrambenoj, poljoprivredno-šumarskoj i zanatskoj djelatnosti – Split, koji svoj prostor nalazi u zgradi današnje Četvrte i Pete gimnazije na Pazaru.
Iz ovog Centra škola se 1992. izdvaja se pod nazivom Kemijska škola – Split i seli u novu, modernu zgradu na adresi Matice hrvatske 11. Predivan prostor prepun sunca i topline, s velikim predvorjem oplemenjenim zelenilom i pticama, okružen livadama, dijeli s još 3 splitske srednje škole. Od 2002. djeluje kao Prirodoslovna tehnička škola – Split.
Škola danas broji 509 učenika raspoređenih u 21 razredni odjel i četiri različita programa obrazovanja: prirodoslovna gimnazija, kemijski tehničar, prehrambeni tehničar i ekološki tehničar.
Vodstvo škole nastoji učiniti školu što suvremenijom. Upravo je ova škola među prvima uvela korištenje e-dnevnika. Sve učionice su klimatizirane, opremljene računalima, priključkom na internet i bežičnom internetskom mrežom, pametnom pločom, LCD projektorima- stropni s projekcijskim platnima i instaliranim potrebnim programima. Također, profesori i i učenici se potiču na korištenje suvremenih metoda podučavanja i prezentiranja gradiva. Škola ima školsku knjižnicu te zajedničku čitaonicu koja služi učenicima za učenje i čitanje knjižnične građe.

Po čemu je škola drugačija od drugih?

U našoj školi u svim programima, tehničkim i gimnazijskom, naglasak je stavljen na prirodne predmete. Naime, učenici ove škole, uz redovnu teorijsku nastavu iz prirodnih predmeta kemije, biologije i fizike, imaju i praktičnu nastavu koja se održava u laboratorijima prilagođenim potrebama svakog od tih predmeta. Upravo taj dio praktičnog obrazovanja posebnost je ove škole, laboratorij je mjesto koje učenicima daje priliku da, poput malih znanstvenika, primjene i testiraju znanja stečena u razredu. Zbog tako pojačanog programa prirodnih predmeta, na kraju svog srednjoškolskog obrazovanja učenici ove škole odlično su pripremljeni za niz vrlo atraktivnih fakulteta poput medicine, farmacije, elektrotehnike i ostalih prirodoslovnih i tehničkih fakulteta.
Osim redovnog programa, škola nudi i cijeli niz aktivnosti u kojima učenici mogu razvijati svoje interese, biti društveno angažirani ili se jednostavno družiti sa svojim vršnjacima u školi i van nje. Tako u školi djeluju športski klub Prirodoslovac, planinarska grupa Prirodoslovci (organizirana u suradnji s HPD-om Mosor), Debatni klub, grupa Crveni križ te Volonterska i Novinarska grupa zaslužna za uredništvo školskog lista Entropija. Naša se ustanova može podičiti i sudjelovanjem u mnogim projektima kao što su Erasmus +, Globe, SEMEP, Škole za Afriku, Sretno dijete, Dan Sunca – dan Škole te programima među kojima bismo istaknuli Program prevencije nasilja u školi, Program prevencije bolesti ovisnosti i Program zdravstvene i socijalne zaštite učenika.
Škola organizira dodatnu nastavu iz mnogih predmeta, napose prirodnih tako da se naši učenici kontinuirano pripremaju za upis na niz fakulteta što se, između ostalog, očituje i kroz njihove uspjehe postignute na natjecanjima znanja na različitim razinama.
Pored gimnazijalaca, koji su obavezni polagati državnu maturu da bi završili srednju školu, i tehničari ove škole nakon položenog završnog rada imaju mogućnost polagati istu, ukoliko žele. Nakon položene mature gimnazijalci mahom upisuju fakultete koji su njihov prvi izbor, a ni tehničari ove škole ne zaostaju za njima.

Prirodoslovna gimnazija

Kemijski tehničar

Ekološki tehničar

Prehrambeni tehničar

School