no-photo

Pomorska škola

Osnovni podaci

Adresa: ZRINSKO FRANKOPANSKA 36, 21 000 SPLIT

E-mail: office@pomsk.hr

Kontakt tel. / fax: 021 380 764

E-adresa: http://www.pomsk.hr/

Program: strukovni - četverogodišnji programi, programi obrazovanja odraslih

Smjerovi (vrsta programa, broj mjesta za upis)

[vrijedi za sve] (strukovni – četverogodišnji, 168):

  1. Tehničar za brodostrojarstvo
  2. Pomorski nautičar
  3. Ribarsko-nautički tehničar
  4. Tehničar za logistiku i špediciju

Opis škole

Pomorska škola u Splitu ima skoro 170 godina iza sebe. Upisuje 4 zanimanja: Pomorski nautičar, Tehničar za brodostrojarstvo, Ribarsko-nautički tehničar i Tehničar za logistiku i špediciju. Obrazovan i stručan kadar vodi ovaj brod kroz sve okolnosti koje pred Školu postavljaju promjene u obrazovnom sustavu i na tržištu rada. Ništa manje se ne posvećuje pažnja stalnom opremanju i moderniziranju učionica, radionica i simulatora.
Učenici sa profesorima učestvuju u nizu vannastavnih aktivnosti, rade na različitim projektima od kojih su neki i međunarodni ( npr. :Globe, Semep, Erasmus+, EU projekt Unaprjeđenje pismenosti Temelj cjeloživotnog učenja, Projekt „Polarni san“, Zelena knjižnica, UNICEF, Međunarodni tjedan strukovnih vještina….) a i pripremaju se za natjecanja u struci ( ove godine su osvojili prvo mjesto na natjecanju Tehničara za brodostrojarstvo).

Po čemu je škola drugačija od drugih?

Pomorska škola je specifična po tome što svjedodžbe naših učenika imaju valjanost u cijelom svijetu. Tržište rada naših učenika nije ograničeno teritorijalno već njihovim mogućnostima i izborom diljem svijeta.

Tehničar za brodostrojarstvo;
Pomorski nautičar;
Ribarsko-nautički tehničar;
Tehničar za logistiku i špediciju

Naši učenici mogu izaći na tržite rada odmah nakon završetka školovanja (na brodu, pomorskoj agenciji ili slično) ili nastaviti školovanje u višem stupnju obrazovanja.

Pomorski nautičar:
To je zanimanje kojim su obuhvaćeni svi poslovi sigurne plovidbe i izvršenja prometno-plovidbene usluge u cilju postizanja ekonomskog učinka. U postizanju ovog cilja zanimanje obuhvaća sve poslove analiziranja, planiranja, pripremanja, izvršavanja i okončanja prometno-plovidbene usluge te provedbu poslova upravljanja i rukovanja plovilima bez ograničenja, njihovo sigurno vođenje svim morima i plovnim putovima, a radi postizanja sigurnog izvršenja prometno plovidbene usluge i poznavanje svih poslova vezanih za brod, ljude i zaštitu morskog okoliša.

Ako želite oploviti svijet i gledati pučinu s komandnog mosta, onda morate prethodno završiti pomorsku školu – smjer pomorski nautičar. Već od prvog razreda, pored općih predmeta, susresti ćete se s predmetima koji će vas uvesti u struku. Ti poslovi su: poslovi navigacije i izvođenja pokreta brodom; upravljanje navigacijskim instrumentima i pomagalima; ukrcaj i iskrcaj tereta i putnika; pravilno i svrsishodno iskorištavanje broda; straže tijekom plovidbe; vođenje brodske dokumentacije; rukovanje protupožarnim sredstvima i sredstvima za spašavanje…

Ribarsko-nautički tehničar:
Obavlja poslove vezane uz vođenje i upravljanje brodom, poslove stručnog ribarenja i tehnologije prerade riba, čuvanja ribnoga fonda i ekologije mora. Ovi poslovi podrazumijevaju uspješno gospodarenje živim resursima mora i rad na daljnjem unapređenju tehnologije uzgoja ribe. Pri tome rukuje opremom na ribarskom brodu, instrumentima i palubno-ribolovnim uređajima, održava tehnološka postrojenja, brod i palubno-ribolovne uređaje, kontrolira kvalitetu sirovine, poluproizvoda i gotovih proizvoda, te otklanja pogreške koje se javljaju u postupku rada.

Učenici se obrazuju za zvanje tehničke struke koje im omogućava rad na brodu kao pomorski strojar ili mogućnost ostanka na kopnu te rad u nekoj firmi tehničke djelatnosti i to kao tehničar, crtač, referent u nabavi i sl. Zvanje tehničara za brodostrojarstvo je odgovorno te osoba koja obavlja tu dužnost mora kvalitetno obavljati svoj posao što znači da tijekom školovanja osim znanja moraju svladati disciplinu i odgovornost. Naša država je potpisnik STCW-konvencije, a sama Škola uvodi ISO standard, koji obavezuju i naglašavaju individualni rad i rad u skupinama pa se naši učenici kvalitetnije obrazuju u odnosu na učenike u drugim srednjim školama, uz korištenje raznih nastavnih pomagala, kabineta simulatora i interneta koji je učenicima stalno dostupan.

Tehničar za brodostrojarstvo:
Nadzire rad strojarnice, kontrolnog i upravljačkog centra broda, vodi održavanje pogonskih motora i postrojenja te upravljačkih brodskih uređaja. Također nadzire i održava sustave automatskog upravljanja i sustave vođene računalom kao i stanje goriva, rezervnih dijelova i drugih radnih sredstava. U suradnji s inženjerima organizira i priprema proizvodnju dijelova i sklopova broda tijekom plovidbe, planira servisiranje i održavanje brodskih motora, sustava upravljanja brodom i dr.

U okviru ovog smjera učenici se obrazuju za rad na području morskog ribarstva kao složene gospodarske djelatnosti, koja uključuje problematiku ulova, uzgoja, prerade ribe i ostalih morskih organizama, te gospodarenjem i zaštitom živih bogatstava mora. Ovoj program posebnu pozornost posvećuje marikulturi tj. uzgoju riba i drugih morskih organizama, te području biološke oceanografije i ekologije mora.

Tehničar za logistiku i špediciju:
Na temelju primljenih naloga organizira prijevoz robe, prima i izdaje narudžbe, te brine o njihovoj realizaciji i otpremi robe. Vodi brigu i nadzor o pravilnoj distribuciji pošiljaka. Brine o pravilnom osiguranju pošiljaka, daje upute i usklađuje rad carinskih deklaranata te vodi brigu o tome da se carinski postupak provodi u skladu s propisima. Ako je potrebno, ispunjava carinsku dokumentaciju. Surađuje s naručiteljem usluge i vodi komercijalno-operativne razgovore.

Pored općih predmeta zajedničkih četverogodišnjim srednjim školama, te pored dva strana jezika, u ovom se usmjerenju, kroz četiri godine, izučava i čitav niz predmeta vezanih uz pravo i gospodarstvo. Upravo ti predmeti predstavljaju temelj struke budućim špeditersko – agencijskim tehničarima.

School