SLIKA-ZGRADA - Sanja Novak

Obrtna tehnička škola

Opis škole

Obrtna tehnička škola je osnovana 17.09.1992. Škola obavlja djelatnost srednjeg školstva. Izvodi nastavni plan program u trogodišnjem trajanju, čijim završavanjem učenik stječe srednju stručnu spremu, u područjima rada: strojarstvo (automehaničar, autolimar, vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije), elektrotehnika (elektroinstalater, autoelektričar, elektromehaničar) i obrada drva (stolar), te nastavni plan i program u četverogodišnjem trajanju u područjima rada: obrada drva (drvodjeljski tehničar-dizajner), elektrotehnika (tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom) i strojarstvo (tehničar za vozila i vozna sredstva).
Škola ostvaruje i propisani nastavni plan i program prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja, te obrazovanje odraslih.
U novoj školskoj godini planiramo i upis jednog razrednog odijeljenja za učenike koji se školuju po posebnom programu (TES zanimanja: pomoćni vodoinstalater i pomoćni stolar).

Sva trogodišnja zanimanja se školuju po jedinstvenom modelu obrazovanja, što znači da učenici određeni fond sati borave na stručnoj praksi u školskim ili obrtničkim radionicama, a nastava koja se odvija u učionici dijeli se na općeobrazovni i stručno-torijski dio. Četverogodišnja zanimanja u sklopu kurikuluma imaju i praktičnu nastavu.

Neka od trogodišnjih zanimanja su prepoznata od strane Zavoda za zapošljavanje kao deficitarna zanimanja u Županiji Splitsko-dalmatinskoj. Za ovu školsku godinu su to: automehaničar, vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije, elektroinstalater i stolar.

Obrtna tehnička škola je od 4. veljače 2013. smještena u novoj školskoj zgradi, koja se prostire na 5500m2 i ima 22 učionice, 4 specijalizirane radionice za ručnu i strojnu obradu, 14 kabineta za nastavnike, 2 praktikuma, školsku knjižnicu, konferencijsku salu, te prostorije za stručno i pomoćno osoblje. U sastavu škole je i trodijelna školska sportska dvorana.

U školskoj godini 2017./2018. škola broji 502 učenika: 163 učenikA prvih razreda, 130 učenika drugih razreda, 161 učenika trećih razreda i 48 učenika četvrtih razreda. U školi je zaposleno 78 djelatnika, od čega oko 60 nastavnika.

Po čemu je škola drugačija od drugih?

Škola je aktivno sudjelovala u brojnim projektima na lokalnoj i državnoj razini, a učenici iz svih zanimanja su bili uključeni u školska natjecanja i razne izložbe te su sudjelovali na organiziranim sajmovima obrtništva. Već dvije godine za redom naši učenici su državni prvaci u zanimanju instalater grijanja i klimatizacije.
Naša škola ostvaruje i dugogodišnju uspješnu suradnju s Obrtničkom komorom, pa se u sklopu škole održavaju majstorski ispiti. Članovi komisija za sva zanimanja i ispitivači stručno-teorijskog dijela tog ispita su djelatnici škole. Dobru suradnju imamo i s CISOK-om koji nam pomaže u promociji naše škole i deficitarnih zanimanja. Učenici deficitarnih zanimanja su stipendirani iz sredstava EU.

Školski kurikulum obiluje raznim projektima, programima i izvannastavnim aktivnostima. U školi djeluje volonterski klub. Kroz školski preventivni program i briojne aktivnosti se njeguje prevencija vršnjačkog nasilja i ovisnosti. Školski stručni tim čine defektologinja, pedagoginja i dvije psihologinje.

Od 2009. godine smo korisnici sredstava EU za projekte mobilnosti. Naši učenici svake godine putuju na mobilnost u druge europske zemlje (Francusku, španjolsku, Njemačku, Irsku, finsku, Dansku), gdje obavljaju stručnu praksu u partnerskim školama ili obrtničkim radionicama. Naši nastavnici svih zanimanja su uključeni u stručna usavršavanja u sklopu Erasmus+ projekata.
Od 2016. godine smo nositelji prestižne Erasmus+ povelje mobilnosti za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, a od 2018. i Erasmus+ ambasadori za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

Autoelektričar

Program uključuje opći, stručno-teorijski dio i praktični dio nastave. U 1. razredu učenici obavljaju stručnu praksu u školskoj radionici, a u 2. i 3. razredu u licenciranoj tvrtki. Obavezna je i ljetna praksa.

Održava, popravlja i regulira rad električnih i elektroničkih uređaja, sklopova i instalacija u automobilu. Proizvodi i održava akumulatore, električnu opremu za motore, cestovna vozila i radne strojeve. Osim kontrole i dopune elektrolita u akumulatoru te zamjene i podešavanja svjetlosnih tijela vozila, autoelektričari ugrađuju i popravljaju uređaje za zaštitu od provale, radioprijemnike i druge komunikacijske uređaje. Također, izrađuju potrebne elektroinstalacije na vozilima, montiraju dodatnu opremu te kontroliraju rad uređaja i sklopova uz pomoć mjernog instrumenta.

Učenik pri upisu ili najkasnije do kraja prvog polugodišta mora sklopiti ugovor o naukovanju s licenciranom tvrtkom u kojoj će obavljati stručnu praksu te dostaviti potvrdu specijalista medicine rada o sposobnosti za zanimanje.

Nakon polaganja završnog ispita na kraju 3. razreda postoji mogućnost polaganja pomoćničkog ispita, a nakon još dvije godine rada u struci može se polagati majstorski ispit pri Obrtničkoj komori i otvoriti samostalnu tvrtku. Ukoliko učenik želi nastaviti školovanje, može upisati četverogodišnje zanimanje u našoj školi, uz uvjet da je sve tri godine završio s najmanje vrlo dobrim uspjehom (3.5).

Autolimar

Program uključuje opći, stručno-teorijski dio i praktični dio nastave. U 1. razredu učenici obavljaju stručnu praksu u školskoj radionici, a u 2. i 3. razredu u licenciranoj tvrtki. Obavezna je i ljetna praksa.

Popravlja i po potrebi izrađuje dijelove automobilskih okvira i karoserija, teretnih vozila, autobusa, prikolica i dr. te radi na poslovima njihove montaže i demontaže. U automobilskoj industriji autolimar radi na izradi, ugradnji, ispitivanju i podešavanju dijelova automobilskih karoserija. Autolimar u servisima popravlja oštećene dijelove automobilskih karoserija ili ih zamjenjuje novima. Također održava i priključuje noseće dijelove prikolica te vrši zaštitu vanjskih i unutarnjih dijelova od korozije.

Učenik pri upisu ili najkasnije do kraja prvog polugodišta mora sklopiti ugovor o naukovanju s licenciranom tvrtkom u kojoj će obavljati stručnu praksu te dostaviti potvrdu specijalista medicine rada o sposobnosti za zanimanje.

Nakon polaganja završnog ispita na kraju 3. razreda postoji mogućnost polaganja pomoćničkog ispita, a nakon još dvije godine rada u struci može se polagati majstorski ispit pri Obrtničkoj komori i otvoriti samostalnu tvrtku. Ukoliko učenik želi nastaviti školovanje, može upisati četverogodišnje zanimanje u našoj školi, uz uvjet da je sve tri godine završio s najmanje vrlo dobrim uspjehom (3.5).

Automehaničar

Program uključuje opći, stručno-teorijski dio i praktični dio nastave. U 1. razredu učenici obavljaju stručnu praksu u školskoj radionici, a u 2. i 3. razredu u licenciranoj tvrtki. Obavezna je i ljetna praksa.

Popravlja i održava motorna vozila u servisnim i remontnim radionicama, servisima proizvođača automobila i u obrtničkim radionicama. Glavni poslovi automehaničara su održavanje, popravci pojedinih sklopova i motora s unutarnjim izgaranjem i sustavom prijenosa snage, te generalni remonti vozila. Zamjenjuje, odnosno dopunjava odgovarajuće tekućine, kontrolira i podešava rad pojedinačnih mehanizama, izmjenjuje potrošene dijelove, zateže vijke i podmazuje pokretne dijelove. Automehaničar obavlja i poslove koji se odnose na djelomično održavanje karoserija, okvira i zaštitu od korozije te vrši ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem, kočionih uređaja, sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova.

Učenik pri upisu ili najkasnije do kraja prvog polugodišta mora sklopiti ugovor o naukovanju s licenciranom tvrtkom u kojoj će obavljati stručnu praksu te dostaviti potvrdu specijalista medicine rada o sposobnosti za zanimanje.

Nakon polaganja završnog ispita na kraju 3. razreda postoji mogućnost polaganja pomoćničkog ispita, a nakon još dvije godine rada u struci može se polagati majstorski ispit pri Obrtničkoj komori i otvoriti samostalnu tvrtku. Ukoliko učenik želi nastaviti školovanje, može upisati četverogodišnje zanimanje u našoj školi, uz uvjet da je sve tri godine završio s najmanje vrlo dobrim uspjehom (3.5).

Vodoinstalater

Program uključuje opći, stručno-teorijski dio i praktični dio nastave. U 1. razredu učenici obavljaju stručnu praksu u školskoj radionici, a u 2. i 3. razredu u licenciranoj tvrtki. Obavezna je i ljetna praksa.

Izrađuje, montira i popravlja elemente instalacija i uređaja koji omogućavaju siguran dotok vode od glavnog voda do trošila. Vodoinstalater radi na izradi i pripremi elemenata instalacija i uređaja za ugradnju, obavlja pripremne radove na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija, poslove montaže i priključivanja sustava za pripremu tople vode, solarnih sustava*, dezinfekcije mreže i spajanja cjevovoda za odvod otpadnih voda. Vrši ispitivanje i nadzor vodovodnih uređaja na nepropusnost, nadzire uređaje tijekom rada te radi na održavanju i čišćenju vodovodnih uređaja.

Učenik pri upisu ili najkasnije do kraja prvog polugodišta mora sklopiti ugovor o naukovanju s licenciranom tvrtkom u kojoj će obavljati stručnu praksu te dostaviti potvrdu specijalista medicine rada o sposobnosti za zanimanje. U školskoj godini 2017./2018. zanimanje je bilo deficitarno, što otvara mogućnosti stipendiranja i brzog zapošljavanja.

Nakon polaganja završnog ispita na kraju 3. razreda postoji mogućnost polaganja pomoćničkog ispita, a nakon još dvije godine rada u struci može se polagati majstorski ispit pri Obrtničkoj komori i otvoriti samostalnu tvrtku. Ukoliko učenik želi nastaviti školovanje, može upisati četverogodišnje zanimanje u našoj školi, uz uvjet da je sve tri godine završio s najmanje vrlo dobrim uspjehom (3.5).

Instalater grijanja i klimatizacije

Program uključuje opći, stručno-teorijski dio i praktični dio nastave. U 1. razredu učenici obavljaju stručnu praksu u školskoj radionici, a u 2. i 3. razredu u licenciranoj tvrtki. Obavezna je i ljetna praksa.

Montira, održava, nadzire rad i servisira sustave za grijanje i klimatizaciju. Postavlja, nadzire, održava i popravlja toplinske uređaje za centralno, plinsko ili električno grijanje (grijaća tijela, kotlove, crpke, cijevi, sigurnosne dijelove i dr.) kao i centralne sisteme klimatizacije (motore, kompresore, termostate, svjećice i dr.). Instalater montira sustave centralnog, plinskog i električnog grijanja.* Prije instaliranja sustava centralnoga grijanja reže metalne cijevi, savija ih, spaja, reže prirubnice, držače te ispituje rad cjelokupnog sustava. Povremeno radi provjere i popravke, instalira i servisira centralne sisteme klimatizacije i niz komponenti hlađenja. Pri radu se koristi raznim alatima i mjernim instrumentima.

Učenik pri upisu ili najkasnije do kraja prvog polugodišta mora sklopiti ugovor o naukovanju s licenciranom tvrtkom u kojoj će obavljati stručnu praksu te dostaviti potvrdu specijalista medicine rada o sposobnosti za zanimanje. U školskoj godini 2017./2018. zanimanje je bilo deficitarno, što otvara mogućnosti stipendiranja i brzog zapošljavanja.

Nakon polaganja završnog ispita na kraju 3. razreda postoji mogućnost polaganja pomoćničkog ispita, a nakon još dvije godine rada u struci može se polagati majstorski ispit pri Obrtničkoj komori i otvoriti samostalnu tvrtku. Ukoliko učenik želi nastaviti školovanje, može upisati četverogodišnje zanimanje u našoj školi, uz uvjet da je sve tri godine završio s najmanje vrlo dobrim uspjehom (3.5).

Elektroinstalater

Program uključuje opći, stručno-teorijski dio i praktični dio nastave. U 1. razredu učenici obavljaju stručnu praksu u školskoj radionici, a u 2. i 3. razredu u licenciranoj tvrtki. Obavezna je i ljetna praksa.

Postavlja, ispituje, stavlja u pogon i održava niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije, antenske i komunikacijske instalacije, uzemljenja i gromobrane te postrojenja za izjednačavanje potencijala, rasvjetnih uređaja i rezervnih izvora električne energije. Također, radi na obilježavanju instalacija, postavljanju cijevi i vodova, ugradnji razvodnih ormara, priključnih elemenata, električnih uređaja i elektroopreme. Važan dio posla elektroinstalatera odnosi se na održavanje električne opreme. Ako je zaposlen u uredima i poduzećima, popravlja električnu opremu, a ako radi u industrijskim postrojenjima, tada postavlja i održava električnu opremu te sudjeluje u održavanju i popravcima različitih vrsta motora.

Učenik pri upisu ili najkasnije do kraja prvog polugodišta mora sklopiti ugovor o naukovanju s licenciranom tvrtkom u kojoj će obavljati stručnu praksu te dostaviti potvrdu specijalista medicine rada o sposobnosti za zanimanje.
U školskoj godini 2017./2018. zanimanje je bilo deficitarno, što otvara mogućnosti stipendiranja i brzog zapošljavanja.

Nakon polaganja završnog ispita na kraju 3. razreda postoji mogućnost polaganja pomoćničkog ispita, a nakon još dvije godine rada u struci može se polagati majstorski ispit pri Obrtničkoj komori i otvoriti samostalnu tvrtku. Ukoliko učenik želi nastaviti školovanje, može upisati četverogodišnje zanimanje u našoj školi, uz uvjet da je sve tri godine završio s najmanje vrlo dobrim uspjehom (3.5).

Elektromehaničar

Program uključuje opći, stručno-teorijski dio i praktični dio nastave. U 1. razredu učenici obavljaju stručnu praksu u školskoj radionici, a u 2. i 3. razredu u licenciranoj tvrtki. Obavezna je i ljetna praksa.

Izrađuje i montira dijelove za elektrouređaje, vrši popravke te ispituje njihovu ispravnost. Područje rada prvenstveno uključuje popravak električnih aparata za kućanstvo (hladnjaka, zamrzivača, strojeva za pranje posuđa i rublja, sušilica, miksera, glačala i dr.). Također, proizvodi popravlja i održava opremu za distribuciju i kontrolu električne energije te mjerila za opskrbljivanje strujom. Postavlja i održava postrojenja i sustave za grijanje, klimatizaciju i hlađenje prostorija te proizvodi i popravlja transformatore, električne rotacijske strojeve i dr. Montira i održava pokretne stepenice i dizala.

Učenik pri upisu ili najkasnije do kraja prvog polugodišta mora sklopiti ugovor o naukovanju s licenciranom tvrtkom u kojoj će obavljati stručnu praksu te dostaviti potvrdu specijalista medicine rada o sposobnosti za zanimanje.

Nakon polaganja završnog ispita na kraju 3. razreda postoji mogućnost polaganja pomoćničkog ispita, a nakon još dvije godine rada u struci može se polagati majstorski ispit pri Obrtničkoj komori i otvoriti samostalnu tvrtku. Ukoliko učenik želi nastaviti školovanje, može upisati četverogodišnje zanimanje u našoj školi, uz uvjet da je sve tri godine završio s najmanje vrlo dobrim uspjehom (3.5).

Stolar

Program uključuje opći, stručno-teorijski dio i praktični dio nastave. U 1. razredu učenici obavljaju stručnu praksu u školskoj radionici, a u 2. i 3. razredu u licenciranoj tvrtki. Obavezna je i ljetna praksa.

Izrađuje, ugrađuje, postavlja, popravlja i održava masivni i pločasti namještaj te građevnu stolariju (prozore, vrata, stubišta, ograde, krovne nadstrešnice i dr.). Također, oblaže stropove i podove te izrađuje pregradne stijene. Stolar može raditi i na restauraciji i rekonstrukciji namještaja ili se baviti oplemenjivanjem namještaja furnirom i letvicama. Posao stolara počinje zaprimanjem narudžbe, slijedi izrada nacrta i narudžbe svih potrebnih materijala. Stolar priprema strojeve i alate koje će koristiti tijekom svoga rada. Nakon potrebnih mjerenja i skiciranja slijedi obrada materijala (piljenje, blanjanje, izrada veza ili spojeva, glodanje, bušenje, dubljenje drva i izrada utora te struganje i brušenje)*. Nakon obrade materijala potrebno je spojiti sve dijelove nakon čega slijedi završna površinska obrada uz nanošenje zaštitnih sredstava, lakiranje, brušenje laka i poliranje.

Učenik pri upisu ili najkasnije do kraja prvog polugodišta mora sklopiti ugovor o naukovanju s licenciranom tvrtkom u kojoj će obavljati stručnu praksu te dostaviti potvrdu specijalista medicine rada o sposobnosti za zanimanje. U školskoj godini 2017./2018. zanimanje je bilo deficitarno, što otvara mogućnosti stipendiranja i brzog zapošljavanja.

Nakon polaganja završnog ispita na kraju 3. razreda postoji mogućnost polaganja pomoćničkog ispita, a nakon još dvije godine rada u struci može se polagati majstorski ispit pri Obrtničkoj komori i otvoriti samostalnu tvrtku. Ukoliko učenik želi nastaviti školovanje, može upisati četverogodišnje zanimanje u našoj školi, uz uvjet da je sve tri godine završio s najmanje vrlo dobrim uspjehom (3.5).

Pomoćni stolar

Program je namijenjen obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju. Radi se o posebnom programu, koji se provodi u posebnom razrednom odjelu u kombinaciji sa zanimanjem pomoćni vodoinstalater-TES. Program predviđa opći dio, stručno-teorijski dio i praktičnu nastavu, kao i edukacijsko-rehabilitacijski tretman koji provodi stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog smjera.

Obavlja pomoćne poslove vezane uz izradu namještaja i građevne stolarije. Tijekom školovanja učenici stječu znanja i vještine koje im omogućuju da samostalno obavljaju jednostavnije poslove i zadaće u svom zanimanju. Pomoćni stolar mjeri i zacrtava mjernim alatom. Elemente koje treba izraditi od drveta. Drvni materijali se obrađuju ručnim postupcima: bušilicom, dlijetom, blanjom, te strojno: kružnom i tracnom pilom, ravnalicom, debljacom ili glodalicom. U završnoj obradi drva pomoćni stolar sastavlja-Elemente, finira rubove, obrađuje površine paljenjem, liči i lakira drvne materijale. Osim izrade-Elementarnih vezova od drva, pomoćni stolar vrši i popravke gotovih proizvoda od drva i poluproizvoda od drva.

Upis u program se vrši putem Ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije, na preporuku Zavoda za zapošljavanje, Odsjeka za profesionalnu orijentaciju. U razredu je predviđeno najviše 10 učenika.

Sve poslove pomoćni stolar obavlja uz nadzor kvalificiranog radnika. Moguće je zapošljavanje u industriji i obrtništvu.

Pomoćni vodoinstalater

Program je namijenjen obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju. Radi se o posebnom programu, koji se provodi u posebnom razrednom odjelu u kombinaciji sa zanimanjem pomoćni stolar-TES. Program predviđa opći dio, stručno-teorijski dio i praktičnu nastavu, kao i edukacijsko-rehabilitacijski tretman koji provodi stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog smjera.

Cilj i zadaci ovog programa, namijenjenog učenicima s teškoćama u razvoju, je stjecanje osnovnih znanja o materijalima, strojevima i alatima, crtanju i tehnologiji rada u području vodoinstalacija. Tijekom školovanja učenici upoznaju tehničke materijale, stječu osnovna znanja izrade i uporabe tehničkog crteža, upoznaju elemente strojeva te radne operacije obrade metala uz korištenje odgovarajućeg pribora, alata i strojeva. Također, radi prirode poslova, upoznaju zaštitne mjere te sredstva i pomagala zaštite na radu.

Upis u program se vrši putem Ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije, na preporuku Zavoda za zapošljavanje, Odsjeka za profesionalnu orijentaciju. U razredu je predviđeno najviše 10 učenika.

Sve poslove pomoćni vodoinstalater obavlja uz nadzor kvalificiranog radnika. Moguće je zapošljavanje u industriji i obrtništvu.

Drvodjeljski tehničar dizajner

Nastava zanimanja drvodjeljski tehničar dizajner se od školske godine 2018./2019. provodi prema novom strukovnom kurikulumu. Nastavni plan i program uključuje općeobrazovni dio i posebni strukovni dio:obavezne strukovne moduule i izborne strukovne module. Tijekom školovanja zastupljenost strukovnog dijela raste u odnosu nas općeobrazovni dio kurikuluma.

Samostalno obavlja i sudjeluje u oblikovanju, projektiranju, konstruiranju i izradbi namještaja, građevne stolarije i drvne galanterije te u opremanju interijera. Izrađuje crteže namještaja i interijera, tehničko-tehnološku dokumentaciju za serijsku i pojedinačnu proizvodnju, nadzire vođenje određenih procesa u proizvodnji te obavlja poslove vezane uz trgovinu drvnim proizvodima. U trgovini drvnim proizvodima kupce upoznaje s ponudom, svojstvima materijala te njihovom uporabnom vrijednošću i primjenom, predlaže izbor, sudjeluje u izradi idejnog i izvedbenog rješenja uređenja interijera, sudjeluje u izmjerama prostora, montaži namještaja u salonu i izvan njega. Sudjeluje u obavljanju poslova tehničko-tehnološke pripreme rada – izrađuje idejnu skicu i nacrt, normira vrijeme i materijal te priprema radne naloge. Programira i upravlja radom CNC strojeva. U svojem radu koristi se računalom i aplikativnim programima.

Preduvjet za upis u zanimanje je polaganje provjere likovnih sposobnosti koja se organizira u školi. Učenik nakon upisa u školu donosi potvrdu specijaliste medicine rada o sposobnosti za zanimanje.

Osim polaganja završnog rada, čime dobiva svjedodžbu o završenoj srednjoj stručnoj spremi, učenik može pristupiti polaganju ispita državne mature i upisati fakultet. Dakle, ima mogućnost zapošljavanja ili nastavka školovanja.

Tehničar za vozila i vozna sredstva

Nastava zanimanja tehničar za vozila i vozna sredstva provodi prema novom strukovnom kurikulumu. Nastavni plan i program uključuje općeobrazovni dio i posebni strukovni dio:obavezne strukovne moduule i izborne strukovne module. Tijekom školovanja zastupljenost strukovnog dijela raste u odnosu nas općeobrazovni dio kurikuluma.

Radi u proizvodnji, prodaji i održavanju cestovnih i tračnih vozila, popravlja i servisira vozila te vrši nadzor ispravnosti njihovog rada. U proizvodnji planira i priprema rad u proizvodnji vozila i njihovih sastavnih dijelova, nadzire proizvodnju, te ispituje materijale u istraživačkim laboratorijima. U suradnji s inženjerima projektira i proračunava sve dijelove raznih vrsta vozila. Bavi se i nabavom dijelova potrebnih za proizvodnju. Može raditi i s potencijalnim kupcima, pružati im informacije i savjete prilikom kupnje vozila. Tehničari za vozila isto tako, rade i s potencijalnim kupcima: pružaju im informacije i savjete prilikom kupnje proizvoda. Osim toga, oni popravljaju i servisiraju vozila te nadziru ispravnost njihova rada. Nadziru i održavaju – danas sve prisutnije – sustave automatskog upravljanja i sustave vođene računalom

Učenik nakon upisa u školu donosi potvrdu specijaliste medicine rada o sposobnosti za zanimanje.

Osim polaganja završnog rada, čime dobiva svjedodžbu o završenoj srednjoj stručnoj spremi, učenik može pristupiti polaganju ispita državne mature i upisati fakultet. Dakle, ima mogućnost zapošljavanja ili nastavka školovanja.

Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom

Nastavni plan i program uključuje općeobrazovni dio i posebni strukovni dio:obavezne strukovne moduule i izborne strukovne module. Tijekom školovanja zastupljenost strukovnog dijela raste u odnosu nas općeobrazovni dio kurikuluma.

Radi na poslovima primjene računalnih tehnika i programiranja električnih strojeva, projektiranja, konstruiranja, ispitivanja, obrade podataka i izrade dokumentacije. Također obavlja poslove nadzora materijala, poluproizvoda i proizvoda, rukovodi proizvodnom radnom skupinom, radi na operativnoj i tehnološkoj pripremi proizvodnje električnih strojeva i opreme, pripremi tehnološke dokumentacije, planiranja materijala i njegove nabave, konstruiranja dijelova električnih strojeva i njihovoj standardizaciji. Radi u najsuvremenijim postrojenjima elektrotehnike i industrijskih računala, te u industriji općenito. Pri tome posjeduje temeljno znanje iz elektrotehnike, automatike, automatskog upravljanja računalom, industrijskim računalima, sve do robotike. Poslove obavlja u zatvorenom prostoru.

Učenik nakon upisa u školu donosi potvrdu specijaliste medicine rada o sposobnosti za zanimanje.

Osim polaganja završnog rada, čime dobiva svjedodžbu o završenoj srednjoj stručnoj spremi, učenik može pristupiti polaganju ispita državne mature i upisati fakultet. Dakle, ima mogućnost zapošljavanja ili nastavka školovanja.

School