no-photo

Komercijalno-trgovačka škola Split

Osnovni podaci

Adresa: A. G. Matoša 60, 21 000 Split

E-mail: ured@ss-kom-trg-st.skole.hr

Kontakt tel. / fax: 021 386-031 / 021 386-829

E-adresa: http://ss-kom-trg-st.skole.hr/

Program: strukovni - trogodišnji programi, strukovni - četverogodišnji programi, programi obrazovanja odraslih

Opis škole

KTŠ Split
1. Osnovana 1957. Godine – 60 godina

2. Nalazi se na sjevernoj strani park-šume Marjan uz lučicu Spinu, dakle na prekrasnoj lokaciji

3. Nastava se odvija u suvremeno opremljenim i informatiziranim učionicama, svaka učionica ima metalnu bijelu ploču, klima uređaj, računalo i projektor. Za ovakvu opremljenost učionica posebno zahvaljujemo našem osnivaču Splitsko-dalmatinskoj županiji

4. Škola ima 10 klasičnih i 4 specijalizirane učionice

5. Uz te učionice škola raspolaže sa dvije dvorane za TZK i jednim trim kabinetom, isto tako škola ima dva vanjska terena, a kad je ljepše vrijeme nastava TZK-a se može odvijati i na Marjanu. Učenici nastavu TZK imaju u svojoj smjeni, a ne u suprotnoj smjeni kao većina škola.

6. O učenicima brinu 45 visokoobrazovanih profesora odnosno profesorica. Oni koristeći svoje stručno znanje i sposobnosti obrazuju i odgajaju učenike pripremajući ih za svijet rada,ali i za nastavak školovanja ako se za to odluče. Da bi odgojni i obrazovni uspjeh bio što uspješnij, pri tome im pomažu djelatnici stručno-pedagoške službe, pedagoginja i psihologinja.

7. KTŠ Split je nositelj obrazovanja i razvoja trgovačkih i komercijalnih kadrova u gradu Splitu i Dalmaciji, kroz redovnu nastavu i obrazovanje odraslih

8. Trenutno u školi imamo oko 500 učenika u 23 odjeljenja

9. Škola radi u dvije smjene

10. Projekt obrazovanja učenika provodi se kroz dva programa i to:
a. Zanimanje Komercijalist
b. Zanimanje Prodavač

11. Relevantni predmeti za upis u program komercijalist su: Hrvatski, Engleski, Matematika, Povijest, Geografija i Tehnička kultura, upisni prag – 40 bodova

12. Zanimanje KOMERCIJALIST
a. 4 godine školovanja
b. 5 dana nastave u tjednu
c. 10 dana ferijalne prakse
d. Dva strana jezika, Engleski kao obvezni, te drugi strani jezik Talijanski, Njemački ili Francuski
e. Mogućnost nastavka školovanja na visokim učilištima i fakultetima

13. Poslovi koje obavlja Komrcijalist
a. Poslovi nabave i prodaje roba i usluga na veliko u trgovačkim, hoteljerskim i turističkim poduzećima
b. Poslovi organizacije dopreme i otpreme robe u špediterskim poduzećima
c. Poslovi u svezi carinjenja robe u carinskim ustanovama
d. Poslovi osiguranja robe u osiguravajućim društvima

Po čemu je škola drugačija od drugih?

14. Jedno od specifičnosti obrazovanja u programu komercijalist je obrazovanje kroz modele Vježbeničkih tvrtki

15. Naime, to su virtualne učeničke tvrtke koje posluju po principu stvarnih tvrtki, i primjenjuju sve radne procese stvarnih tvrtki, jedino se ne trguje živom robom ili uslugama, već simbolima robe ili usluga

16. Ovakav model rada razvija kod učenika poduzetničke vještine koji rade po principu stvarnih tvrtki.

17. Učenici u trećem razredu osnivaju vježbeničke tvrtke i prolaze do kraja četvrtog razreda sve procese poslovanja koje se odvijaju i u stvarnim tvrtkama od momenta osnivanja tvrtke do njene likvidacije na kraju četvrtog razreda.

18. Svake godine učenici naše škole sudjeluju u natjecanju komercijalista, te su u tom zvanju među najboljima u hrvatskoj, ako ne i najbolji, redovito svake godine naši učenici osvajaju jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju za komercijaliste

19. Mogućnost zaposlenja
a. Mogućnost zaposlenja za prodavača je jako velika. U trgovini je najveća šansa zaposlenja za mlade ljude, najveća je fluktuacija zapošljavanja
b. Prodavači se zapošljavaju u klasičnim i suvremenim prodajnim prostorima
c. Samo zanimanje prodavač je jako atraktivno, zanimljivo i dinamično

20. Mogu napomenuti da veliku pozornost posvećujemo učenicima s posebnim potrebama, prema njima smo jako osjetljivi i u rješavanju njihovih potreba uz maksimalno sudjelovanje nastavnog osoblja veliki obol daju djelatnice pedagoško – psihološke službe.

21. U školi vrlo aktivno djeluje sportsko društvo Merkur.
a. Kroz to društvo učenici kvalitetnije provode slobodno vrijeme,
b. jačaju sportski duh te odgojno obrazovne vrijednosti
c. Isto tako učenici kroz to sportsko društvo sudjeluje na niz natjecanja iz nogometa, košarke, stolnog tenisa, atletike, badmitona i ostalih sportova i postiže niz izvrsnih rezultata. posebno smo ponosni na osvojeno drugo mjesto na svjetskom prvenstvu za srednje škole u nogometu koje je 2003 godine održano u Meksiku.
d. Kad već govorimo o sportu, napominjemo da se u našu školu rado upisuju aktivni sportaši, kako amaterski tako i oni profesionalni. Razlog je taj što naša škola pomaže učenicima-sportašima da lakše usklade svoje učeničke obveze sa obvezama u svojim matičnim sportskim klubovima.
e. U našo j školi obrazovali su se vrlo uspješno mnogi vrhunski sportaši, kao što su Pašalić, Balić, Jozinović, Tičinović, Livaja, tenisačica Petra Martić, Brečić i mnogi drugi

22. Od projekata u kojima sudjeluje škola spomenut ću:
a. Implementacija kulturne baštine u kurikulume strukovnih škola
b. Škola prijatelj zajednice – projekt za razvoj civilnog društva
c. UNICEF-ove program Stop nasulju među djecom
d. Humanitarni buvljak u suradnji s udrugom Most
e. Božićno darivanje djece
f. Unapređenje pismenosti – temelj cjeloživotnog obrazovanja

Komercijalist

1. Relevantni predmeti za upis u program komercijalist su: Hrvatski, Engleski, Matematika, Povijest, Geografija i Tehnička kultura, upisni prag – 40 bodova

2. Zanimanje KOMERCIJALIST
a. 4 godine školovanja, b. 5 dana nastave u tjednu, c. 10 dana ferijalne prakse, d. Dva strana jezika, Engleski kao obvezni, te drugi strani jezik Talijanski, Njemački ili Francuski, e. Mogućnost nastavka školovanja na visokim učilištima i fakultetima

3. Poslovi koje obavlja Komrcijalist
a. Poslovi nabave i prodaje roba i usluga na veliko u trgovačkim, hoteljerskim i turističkim poduzećima
b. Poslovi organizacije dopreme i otpreme robe u špediterskim poduzećima
c. Poslovi u svezi carinjenja robe u carinskim ustanovama
d. Poslovi osiguranja robe u osiguravajućim društvima

4. Poslovi koje obavlja Komercijalist
a. Poslovi nabave i prodaje roba i usluga na veliko u trgovačkim, hoteljerskim i turističkim poduzećima
b. Poslovi organizacije dopreme i otpreme robe u špediterskim poduzećima
c. Poslovi u svezi carinjenja robe u carinskim ustanovama
d. Poslovi osiguranja robe u osiguravajućim društvima

5. Jedno od specifičnosti obrazovanja u programu komercijalist je obrazovanje kroz modele Vježbeničkih tvrtki

6. Naime, to su virtualne učeničke tvrtke koje posluju po principu stvarnih tvrtki, i primjenjuju sve radne procese stvarnih tvrtki, jedino se ne trguje živom robom ili uslugama, već simbolima robe ili usluga

7. Ovakav model rada razvija kod učenika poduzetničke vještine koji rade po principu stvarnih tvrtki.

8. Učenici u trećem razredu osnivaju vježbeničke tvrtke i prolaze do kraja četvrtog razreda sve procese poslovanja koje se odvijaju i u stvarnim tvrtkama od momenta osnivanja tvrtke do njene likvidacije na kraju četvrtog razreda.

9. Pri tome učenici razvijaju vještine:
a. Registracije tvrtke, b. Zapošljavanja djelatnika, c. Poslovanja između tvrtki, d. Vođenju računovodstva, e. Marketinga, f. Kupovanja i prodaje robe. g. Vođenja sastanaka, h. Razvijanja poduzetničkih vještina, i. Sklapanja ugovora, j. Organiziranja sajmova itd


Područje rada ( „radna mjesta: na kojima Komercijalist može obavljati poslove i radne zadatke )

a) Službenik nabave/prodaje
b) Nabavljač u maloprodaji/veleprodaji
c) Voditelj odjela/poslovnice nabave/prodaje
d) Skladišni službenik
e) Voditelj skladišnog poslovanja
f) Službenik u distribuciji
g) Voditelj distributivnih poslova
h) Komercijalni kalkulant
i) Samostalni komercijalni referent
j) Referent zaduženja i naplate
k) Komercijalist vanjske/unutarnje trgovine
l) Referent uvoza, izvoza, konsignacije
m) Trgovački putnik
n) Akviziter
o) Trgovački demonstrator
p) Prezentator
r) Službenik za osiguranje robe
s) Povjerenik osiguranja
š) Carinski posrednik
t) Špediterski službenik za osiguranje
u) Špediterski službenik uvoza/izvoza
v) Trgovački posrednik
z) Posrednik komisijske prodaje
ž) Posrednik informacija
q) Tehnički zastupnik trgovine
w) Voditelj tržnica i sajmišta
x) Fakturist

Mogućnosti nakon završetka programa :

 1. ići na tržište rada i tražiti zaposlenje
2. nastaviti školovanje na srodnim višim ili visokim studijima (Ekonomski fakultet i slično)

Prodavač

Zanimanje Prodavač
a. Školovanje se odvija kroz 3 godine
b. provodi se kroz modele teretske i praktične nastave
c. učenik praktičnu nastavu provodi u jednom od mnogobrojnih prodajnih centara ili prodavaonica
d. Nakon završetka školovanja učenici u zanimanju prodavač imaju mogućnost nastavka školovanja kroz obrazovanje odraslih ili čak, ako su bili vrlo dobri učenici mogu nastaviti školovanje kao redovni učenici

Mogućnost zaposlenja
a. Mogućnost zaposlenja za prodavača je jako velika. U trgovini je najveća šansa zaposlenja za mlade ljude, najveća je fluktuacija zapošljavanja
b. Prodavači se zapošljavaju u klasičnim i suvremenim prodajnim prostorima
c. Samo zanimanje prodavač je jako atraktivno, zanimljivo i dinamično
d. Prodavač je osoba koja predstavlja svoju prodavaonicu, svoj prodajni centar odnosno tvrtku
e. Preko prodavača kupac stvara svoj prvi dojam o prodavaonici
f. Prodavač je osoba koja svojim izgledom, svojom komunikacojom, svojim stručnim znanjem utječe na kupca, na njegovo raspoloženje, na kraju krajeva utječe na to da li će kupac kupiti neku robu ili ne
g. Prodavač je osoba koja pomaže kupcu prilikom kupnje neke robe, savjetuje ga i svojim stručnim znanjem pridonosi tome da kupac kupi upravo onu robu koja će zadovoljii njegove potrebe. U tom slučaju kupac postaje zadovoljan kupac i višekratno se vraća u našu prodavaonicu. Na taj način prodavači svojim dobrim radom privlače kupce i ostvaruju veći poslovni uspjeh što ih motivira da još bolje rade.

Također i učenici koji se školuju za prodavače sve godine sudjeluju na županijskim i državnim natjecanjima te ostvaruju velike uspjehe, već godinama su među najboljim učenicima u zanimanju prodavač u zemlji.
Mogu napomenuti da veliku pozornost posvećujemo učenicima s posebnim potrebama, prema njima smo jako osjetljivi i u rješavanju njihovih potreba uz maksimalno sudjelovanje nastavnog osoblja veliki obol daju djelatnice pedagoško – psihološke službe.

Učenici nakon uspješnog završetka ovog programa idu na tržište rada ili preko obrazovanja ofraslih nastavljaju daljnje školovanje

School