klesarska

Klesarska škola

Osnovni podaci

Adresa: Novo riva 4, 21412 Pučišća

E-mail: klesarska-skola@st.t-com.hr

Kontakt tel. / fax: 21633114

E-adresa: http://ss-klesarska-pucisca.skole.hr/

Program: strukovni - trogodišnji programi, strukovni - četverogodišnji programi

Opis škole

Klesarska škola dogodine slavi 110 godina postojanja. Nalazi se u Pučišćima na otoku Braču.
Klesarska škola jedina je klesarska škola u Hrvatskoj. Koljevka je hrvatskog klesarstva i kamenarstva. Jedina je u svijetu koja temelji svoj rad na tradiciji grčko-rimske tehnike obrade kamena i ručno kovanim alatima koji potječu iz toga razdoblja. Ti alati i vještine i znanja neophodni su u restauraciji naše graditeljske kulturne baštine. Stoga je diploma Klesarske škole priznata u cijelom svijetu.
Škola nudi dva programa: trogodišnji smjer klesar i četverogodišnji smjer klesarski tehničar.
Upisuju je više dečki, ali i cure. Učenici u ovu školu dolaze iz svih krajeva Hrvatske, iz drugih zemalja EU i BiH te u svom sklopu ima i učenički dom.
Za rad u radionicama škola nabavlja zaštitnu odjeću, obuću i opremu za svakog učenika, a za učenike koji upisuju prvi razred i udžbenike.
Ovo je jedina škola u koju učenici dolaze s kopna na otok. Učenici škole pripremaju se i od ove godine sudjeluju na EuroSkills natjecanju.

Po čemu je škola drugačija od drugih?

Jezgra škole jest i ostat će obrada kamena ručno kovanim alatima iz antike. Njihovom upotrebom učenici upoznaju kamen i njegove karakteristike. Na satovima praktične nastave svakom učeniku pristupa se individualno potičući njihov rad i prilagođavajući se njihovim mogućnostima.
Ali u školi se u višim razredima koriste i moderni alati te je kupljen i novi CNC stroj kako bi učenici bili što konkurentniji na tržištu rada.
U Klesarsku školu upisuju se učenici iz cijele Hrvatske. Imamo učenika iz Njemačke, Češke i BiH. Na razmjenu dolaze učenici iz Francuske i drugih zemalja EU, a školu godišnje posjete i deseci tisuća turista.
Škola sudjeluje u mnogim EU projektima i mobilnostima te je i u predsjedništvu Europskog udruženja za zaštitu starih zanata sa sjedištem u Bruxellesu.
Škola izdaje list Klesarstvo i graditeljstvo, jedini u Hrvatskoj, koji objedinjuje sve struke: od arhitekture preko restauracije do povijesti umjetnosti.
Rekonstrukcija školska zgrada koja je u tijeku predviđa radionica za strojnu obradu te poligon za montažu kamena, a s ciljem osnivanja centra kompetencija i centra za kamen.

Klesarski tehničar

Klesarski tehničari tijekom 4 godine školovanja imaju 768 sati praktične nastave u školi i vanjskim radionicama. Strukovni dio kurikula podjeljen je u 5 obveznih modula: građevinarstvo, kamen, primijenjeno računalstvo, crtanje i likovna umjetnoste te praktična nastava. Takođe nude se i tri izborna modula: primijenjena fizika i kemija, poduzetništvo te likovna kreativnost. Velikom broju učenika ova je škola odličan temelj za upis različitih tehničkih studija. Učenici koji upisuju ovaj smjer trebali bi imati dobra predznanja iz matematike, posebno geometrije te fizike kako bi lakše i kvalitetnije savladavali gradivo.

Klesarski tehničar spona je između klesara s jedne strane i arhitekata, građevinara i restauratora s druge. Čitaju i izrađuju nacrte, izrađuju šablone za klesariju te kontroliraju izradu klesarije i montažu kamena.

Jedina smo škola u Hrvatskoj koja obučava učenike za ovo zanimanje.

Rad u klesarskoj radionici, na gradilištu te nastavak studija na studijima arhitekture, građevinarstva, restauracije, povijesti umjetnosti, arheologije, rudarstva, geologije te ostalih sličnih studija.

Klesar

Klesari, uz stručno-teoretski dio, imaju kroz sve 3 godine ukupno 2600 sati praktične nastave u školskoj radionici te u licenciranim klesarskim radionicama s kojima učenici sklapaju ugovor o naukovanju prije upisa u školu.

Klesari obrađuju kamen, jednostavniju i složeniju odnosno finiju klesariju, u klesarskoj radionici i na gradilištu te ga ugrađuju.

Jedina smo škola u Hrvatskoj koja obučava učenike za ovo zanimanje.

Nakon završene škole i položenog pomoćničkog ispita, kojeg prvi put polažu u samoj školi, mogu početi raditi. Nakon dvije godine radnog iskustva u struci mogu polagati majstorski ispit te otvoriti i vlastiti obrt.
Moguća je i vertikalna prohodnost u smjer klesarski tehničar nakon položenih razlikovnih ispita.