Graditeljsko-geodetska tehnička škola

Osnovni podaci

Adresa: Matice hrvatske 11, 21000 Split

E-mail: ured@ss-graditeljskogeodetskatehnicka-st.skole.hr

Kontakt tel. / fax: 21558430  /  21468199

E-adresa: https://ggts.hr

Program: strukovni - četverogodišnji programi

Opis škole

Graditelji stvaraju svijet u kojem živimo, oni ostavljaju trajne i neizbrisive tragove u prostoru koji stotinama i tisućama godina svjedoče o minulim civilizacijama, svjedoče ljepotu, sklad i visoke umjetničke domete. Graditeljstvo je djelatnost u koju je ugrađeno najviše ljudskog rada, znanja, umijeća, ljubavi, osjećaja, ljepote i sklada.
Graditeljska struka zbog svoje jedinstvenosti, omogućuje učenicima, kroz proces obrazovanja, intelektualno sazrijevan- je, uz razvijanje različitih vještina i sposobnosti.
Graditeljstvo je idealan spoj umjetnosti i tehnike, a da bi mladi čovjek mogao u tom širokom i složenom području djelo- vati, nužno mu je kroz školovanje omogućiti stjecanje opće kulture i usvajanje kvalitetnog poznavanja struke.
Baza koju učenici trebaju steći tijekom srednjoškolskog ob- razovanja treba im omogućiti uspješno uključivanje na tržište rada, kao i nastavak školovanja, s tim da je njihovo djelovanje odgovorno, kreativno i usmjereno ka pravim vrijednostima.
Sada u školi imamo 3 usmjerenja: Građevinski tehničar, Arhitektonski tehničar i Geodetski tehničar. Nedavno smo proslavili 110 god. obrazovanja u području graditeljstva te smo najveća škola u RH koja obrazuje kadrove za graditeljstvo. Trenutno imamo 520 učenika te ove godine upisujemo 5 novih razreda.

Po čemu je škola drugačija od drugih?

Mi smo strukovna škola koja učenike osposobljava za samostalan rad u struci nakon srednjoškolskog obrazovanja kao što ih osposobimo da bez problema polože ispite državne mature i upišu najčešće neki tehnički fakultet ili stručni studij. Naši učenici za razliku od gimnazijalaca imaju olakšano slušanje većine studijskih programa graditeljskog ili geodetskog usmjerenja jer su već dobar dio toga sadržaja naučili u Školi.

Građevinski tehničar

Arhitektonski tehničar

Tehničar geodezije i geoinformatike

School