Gimnazijski kolegij "Kraljica Jelena" s pravom javnosti

Osnovni podaci

Adresa: Nodilova 1, 21000 Split

E-mail: gimnazijakraljicajelena1@gmail.com

Kontakt tel. / fax: 021 321 222 / 021 321 221

E-adresa: www.gimnazijskikolegijkraljicajelena.hr

Program: gimnazijski

Smjerovi (vrsta programa, broj mjesta za upis):

  1. Eksperimentalni program – gimnazijski program(gimnazijski, 40)

Opis škole

Gimnazija s usmjerenjima temelji se na tradicionalnom gimnazijskom programu s prilagodbom hrvatskom i europskom obrazovanju 21. st.
Novi kurikul gimnazije s usmjerenjima izvodi se od 2012. godine dopusnicom MZOS-a RH pod nazivom „eksperimentalni program-gimnazijski program“.
Kao što je vidljivo iz samog naziva postoje različita usmjerenja na trećoj i četvrtoj godini, a za sve četiri godine pored predmeta usmjerenja kao okosnica postoje zajednički predmeti.
Uz predmete programa opće gimnazije: Drugi strani jezik, Latinski jezik, Logika i filozofija, Vjeronauk i Etika, Tjelesna i zdravstvena kultura, Fizika, Kemija, Biologija, obvezni predmeti državne mature Hrvatski jezik, Matematika i Engleski jezik izvode se prema predmetnom kurikulu opće gimnazije s povećanim tjednim fondom sati.
Glazba i Likovna umjetnost te Geografija izvode se prema programu prirodoslovne gimnazije, a Povijest prema programu prirodoslovno-matematičke gimnazije.
U zajednički dio spadaju i predmeti Teorija znanja i spoznaja (podijeljeno na četiri modula: Primijenjena psihologija, Primijenjena sociologija, Hrvatsko-europske studije, Spoznaja i znanost) te Informacijska tehnologija (podijeljeno na dva modula: Informatika i Računalstvo).
Sve prethodno navedeno odnosi se na predmete koje slušaju svi polaznici gimnazije s usmjerenjima, a ovisno o njihovom izboru na trećoj godini dobivaju neke od sljedećih predmeta:
Drama, Europske studije, Financijska matematika, Komunikologija i mediji, Likovna umjetnost, Metode primijenjene matematike, Napredni engleski jezik, Politika, gospodarstvo i poduzetništvo, Povijest Hrvatske u XX. stoljeću, Psihologija, Računarstvo, Sociologija, Suvremena europska književnost, Starogrčki jezik i Teorija dizajna.
Za kraj, sedam edukacijskih skupina ili usmjerenja koji se odabiru na trećoj godini:
Humanistika, klasika i društvo, Strani jezici, humanistika i informatika, Prirodoslovlje, medicina i farmacija, Informatika, računarstvo i matematika, Arhitektura, dizajn i umjetnost, Ekonomija, poduzetništvo i informatika, Europske studije, društvo i informatika.

Po čemu je škola drugačija od drugih?

Naša gimnazija je već godinama poznata po tome što imamo: Gimnazijski program s usmjerenjima, sportski program, mentorsko vođenje učenika-sportaša, općeobrazovni dio programa za polaznike glazbene škole, individualizirani pristup učeniku, konzultacije, dopunsku nastavu, dodatnu nastavu, nastava se odvija uvijek u jutarnjoj smjeni i počinje u 8,30 sati, dobru i svakodnevnu suradnju s roditeljima.

Eksperimentalni program - gimnazijski program

School