Gimnazija dr. Mate Ujević

Osnovni podaci

Adresa: Ul. Bruna Bušića 59, 21260 Imotski

E-mail: gimnazija@gimnazija-mujevica-im.skole.hr

Tel: 021/843-099

Fax: 021/843-098

Program: gimnazijski

Opća gimnazija

Jezična gimnazija

Prirodoslovno-matematička gimnazija

School