Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju

Osnovni podaci

Adresa: Dinka Šimunovića 10, 21230 Sinj

E-mail: ured@gimnazija-dsimunovica-sinj.skole.hr

Kontakt tel. / fax: 21821808  /  21825444

E-adresa: http://gimnazija-dsimunovica-sinj.skole.hr/

Program: gimnazijski

Smjerovi (vrsta programa, broj mjesta za upis):

  1. Opća gimnazija (gimnazijski, 72)

Opis škole

Gimnazija je jedinstvena i samostalna srednjoškolska ustanova za odgajanje i obrazovanje u gimnazijskim programima s rješenjem Ministarstva kulture i prosvjete od 3. veljače 1994. godine (Klasa: 602-03/94-01/1408, Urbroj: 532-02-2/5-94-01). Škola je ovlaštena provoditi programe opće, prirodoslovno-matematičke i jezične gimnazije, a trenutno provodi program opće gimnazije uz mogućnosti odabira izbornih i fakultativnih programa kojima se približava profilima obrazovanja u jezičnom i prirodoslovno-matematičkom smjeru. Kao općeobrazovna školska ustanova priprema učenike za nastavak školovanja na fakultetima, visokim i višim školama s pravima koja proizlaze iz postojećih zakonskih odredbi.

Po čemu je škola drugačija od drugih?

Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju stara je gimnazijska ustanova koja je započela djelatnost školske godine 1921./1922., a izrasla je iz tradicijskog klasičnoga obrazovanja, koje se u Sinju provodi od godine 1838. u okviru Franjevačke klasične gimnazije, prve gimnazije koja je davne 1854. godine ishodila mogućnosti poduke na hrvatskome narodnom jeziku. Škola nema posebnih organizacijskih jedinica i djeluje samostalno. Utemeljena je kao ustanova koja je razvijala onodobne narasle potrebe za skladom između društveno-humanističkoga i prirodoslovno-matematičkoga obrazovanja.

Opća gimnazija

Program opće gimnazije.

School