Franjevačka klasična gimnazija u Sinju s pravom javnosti

Osnovni podaci

Adresa: Ulica Franjevačke klasične gimnazije 22, 21230 Sinj

E-mail: ured@gimnazija-franjevacka-klasicna-sinj.skole.hr

Kontakt tel. / fax: 021 821809

E-adresa: www.fra-gimnazija-sinj.com

Program: gimnazijski

Opis škole

Franjevačka klasična gimnazija u Sinju s pravom javnosti školska je ustanova s tradicijom odgoja i obrazovanja dugoj 180 godina. Prva je škola u južnoj Hrvatskoj s nastavnim hrvatskim jezikom od 1854. godine. Dan Gimnazije obilježava se 8. prosinca (Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije).
Nastavni plan i program izvodi se prema programima klasične i jezične gimnazije.
Po planu i programu klasične gimnazije učenici uz jedan živi jezik uče i klasične jezike (latinski i grčki) od 1. do 4. razreda, a u trećem i četvrtom razredu mogu fakultativno učiti još i drugi živi jezik (njemački ili talijanski).
Po planu i programu jezične gimnazije učenici uče dva živa jezika (engleski i njemački), a u trećem i četvrtom razredu mogu fakultativno učiti i treći živi jezik (talijanski).
Fakultativna nastava može se izabrati i iz predmeta psihologija i povijest.
Svaki razred ima svoju matičnu učionicu, opremljenu suvremenim nastavnim sredstvima i pomagalima. Nastava fizike, kemije, biologije, informatike, povijesti, zemljopisa te glazbene umjetnosti izvodi se u za to specijaliziranim učionicama. Za nastavu TZK Gimnazija ima dvoranu unutar zgrade, svlačionice te uređena vanjska igrališta. Gimnazija ima dobro opremljenu knjižnicu.
Da bi učenici i djelatnici mogli s računala u školi koristiti internetske usluge putem CARNET mreže, umrežene su sve učionice, kabineti, zbornica, knjižnica i uredi.
Izvannastavne aktivnosti integralni su dio odgojno-obrazovnog rada kojima se omogućuje zadovoljavanje potreba učenika te razvijanje dobrih međuljudskih odnosa,u gimnazijskom mješovitom pjevačkom zboru, školskom športskom klubu, karitativnoj sekciji, uređivanju školskog lista “Žarišta”, te u jednodnevnim i višednevnim izletima u zemlji i inozemstvu.
Učenici Gimnazije sudjeluju na natjecanjima, smotrama i susretima, od lokalne do državne razine.
U Gimnaziji se posvjećuje pozornost svim nastavnim predmetima čime se učenicima pruža pouzdana osnova kako bi stekli radne navike, znanja i vještine za uspješno polaganje državne mature i nastavak školovanja na različitim stručnim i znanstvenim studijima.

Po čemu je škola drugačija od drugih?

Osnivač Franjevačke klasične gimnazije u Sinju s pravom javnosti je Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja.
Gimnazija pruža temeljitu naobrazbu u programima klasične i jezične gimnazije. Pri tome jednako uspješno priprema učenike i za studij na tehničkim, prirodoslovnim i biomedicinskim fakultetima.

Klasična gimnazija

Jezična gimnazija

School