Ekonomska škola, Imotski

Naslovnica Tražilica Ekonomska škola, Imotski Osnovni podaci Adresa: Bruna Bušića 59, 21260 Imotski E-mail: ured@ss-ekonomska-imotski.skole.hr Kontakt tel. / fax: 021/842-222 E-adresa: http://ss-ekonomska-imotski.skole.hr/ Program: strukovni – četverogodišnji programi Smjerovi (vrsta programa, broj mjesta za upis): Ekonomist (strukovni – četverogodišnji programi, 44) Upravni referent (strukovni – četverogodišnji programi, 22) Poslovni tajnik (strukovni – četverogodišnji programi, 22) Opis …

Srednja škola Dental centar Marušić

Naslovnica Tražilica   Srednja škola Dental centar Marušić Osnovni podaci Adresa: Benkovačka 10/a, 21000 Split E-mail: dental.marusic@dentalcentarmarusic.com Kontakt tel. / fax: 021/502600  /  021/501141 E-adresa: www.dentalcentarmarusic.com Program: strukovni – četverogodišnji programi, programi obrazovanja odraslih Smjerovi (vrsta programa, broj mjesta za upis): Dentalni/a tehničar/ka(strukovni – četverogodišnji, 20) Fizioterapeutski/a tehničar/ka(strukovni – četverogodišnji, 20) Dentalni/a asistent/ica(strukovni – četverogodišnji, …

Tehnička škola u Imotskom

Naslovnica Tražilica   Tehnička škola u Imotskom Osnovni podaci Adresa: Bruna Bušića 59, 21260 Imotski E-mail: ured@ss-tehnicka-imotski.skole.hr Kontakt tel. / fax: 021/841-550  /  021/841-151 E-adresa: http://ss-tehnicka-imotski.skole.hr/ Program: strukovni – četverogodišnji programi Smjerovi (vrsta programa, broj mjesta za upis): Elektrotehničar (strukovni – četverogodišnji, 22) Strojarski računalni tehničar (strukovni – četverogodišnji, 22) Ekološki tehničar (strukovni – četverogodišnji, …

Graditeljsko-geodetska tehnička škola

Naslovnica Tražilica   Graditeljsko-geodetska tehnička škola Osnovni podaci Adresa: Matice hrvatske 11, 21000 Split E-mail: ured@ss-graditeljskogeodetskatehnicka-st.skole.hr Kontakt tel. / fax: 21558430  /  21468199 E-adresa: https://ggts.hr Program: strukovni – četverogodišnji programi Smjerovi (vrsta programa, broj mjesta za upis): Građevinski tehničar(strukovni – četverogodišnji programi, 48) Arhitektonski tehničar(strukovni – četverogodišnji programi, 48) Tehničar geodezije i geoinformatike(strukovni – četverogodišnji …

GLAZBENA ŠKOLA DR. FRA IVAN GLIBOTIĆ – IMOTSKI

Naslovnica Tražilica   Glazbena škola Dr. Fra Ivan Glibotić – Imotski Osnovni podaci Adresa: Bruna Bušića 1, 21260 Imotski E-mail: ured@gs-drfraiglibotic-imotski.skole.hr Kontakt tel. / fax: 21841811  /  21670052 E-adresa: http://gs-drfraiglibotic-imotski.skole.hr Program: strukovni – četverogodišnji, posebni Smjerovi (vrsta programa, broj mjesta za upis): Glazbenik – program srednje škole (X290004) 4 g (strukovni – četverogodišnji, 15) Glazbenik …

Privatna srednja škola Marko Antun de Dominis

Naslovnica Tražilica   Privatna srednja škola Marko Antun de Dominis Osnovni podaci Adresa: Put brodarice 6, 21000 Split E-mail: privatnaskola@dominis.hr Kontakt tel. / fax: 021 493542  / – E-adresa: www.dominis.hr Program: gimnazijski, strukovni – četverogodišnji programi Smjerovi (vrsta programa, broj mjesta za upis): Opća gimnazija(gimnazijski, 20) Hotelijersko – turistički tehničar(strukovni – četverogodišnji, 20) Opis škole …

Franjevačka klasična gimnazija u Sinju s pravom javnosti

Naslovnica Tražilica   Franjevačka klasična gimnazija u Sinju s pravom javnosti Osnovni podaci Adresa: Ulica Franjevačke klasične gimnazije 22, 21230 Sinj E-mail: ured@gimnazija-franjevacka-klasicna-sinj.skole.hr Kontakt tel. / fax: 021 821809 E-adresa: www.fra-gimnazija-sinj.com Program: gimnazijski Smjerovi (vrsta programa, broj mjesta za upis): Klasična gimnazija(gimnazijski, 24) Jezična gimnazija(gimnazijski, 24) Opis škole Franjevačka klasična gimnazija u Sinju s pravom …

Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku

Naslovnica Tražilica   Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku Osnovni podaci Adresa: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 23, 21000 Split E-mail: tssm@tehnickaskola-split.hr Kontakt tel. / fax: 021/ 385-944  /  021/ 385-940 E-adresa: www.tehnickaskola-split.hr Program: strukovni – četverogodišnji programi Smjerovi (vrsta programa, broj mjesta za upis): Strojarski računalni tehničar(strukovni – četverogodišnji, 72) Tehničar za mehatroniku(strukovni – četverogodišnji, 24) Opis škole …

SREDNJA ŠKOLA IVANA LUCIĆA – TROGIR

Naslovnica Tražilica   Srednja škola Ivana Lucića – Trogir Osnovni podaci Adresa: PUT MULINE 2B, 21220 Trogir E-mail: ss.ivan.lucic@gmail.com Kontakt tel. / fax: 021/884-891 E-adresa: http://ss-ilucica-trogir.skole.hr/ Program: gimnazijski, strukovni – četverogodišnji programi Smjerovi (vrsta programa, broj mjesta za upis): Opća gimnazija(gimnazijski, 72) Ekonomist(strukovni – četverogodišnji, 24) Opis škole Škola je dobila ime po povijesnoj ličnosti …

Škola likovnih umjetnosti

Naslovnica Tražilica   Škola likovnih umjetnosti Osnovni podaci Adresa: F. Vrančića 17, 21000 Split E-mail: skola-likovnih-umjetnosti@st.t-com.hr Kontakt tel. / fax: 21467177 E-adresa: http://www.ss-likovne-umjetnosti-st.skole.hr/ Program: posebni programi Smjerovi (vrsta programa, broj mjesta za upis): Likovna umjetnost i dizajn(posebni program, 48) Opis škole Nakon II svjetskog rata na tradicijama Obrtničke škole koja je osnovana 1907. nastala je …